Fiscale delicten zijn strafbare feiten die betrekking hebben op belastingwetgeving en belastingontduiking. Dit omvat situaties waarin belastingbetalers opzettelijk valse of misleidende informatie verstrekken om belasting te ontduiken of te vermijden. Fiscale delicten kunnen variëren van het niet juist invullen van belastingaangiften tot het opzetten van complexe frauduleuze schema’s om belastingen te ontduiken.

Enkele voorbeelden van fiscale delicten zijn:

 1. Belastingfraude: Opzettelijke misleiding van de belastingautoriteiten door valse informatie te verstrekken, onjuiste gegevens te presenteren of inkomsten te verbergen om belasting te ontduiken.

 2. Zwartwerken: Werken zonder dit aan te geven bij de belastingdienst om inkomsten te verbergen en belastingen te ontduiken.

 3. BTW-fraude: Valsheid in geschrifte met betrekking tot btw-aangiften, zoals valse facturen indienen om de verschuldigde btw te verminderen.

 4. Ontduiking van accijnzen: Het ontwijken van belastingen op bijvoorbeeld alcohol, tabak en brandstof.

 5. Witwassen van geld: Het proberen te verbergen van illegaal verkregen geld door het via complexe transacties en financiële structuren te laten lopen.

Fiscale delicten worden serieus genomen en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging en beboeting. De belastingautoriteiten werken nauw samen met andere wetshandhavingsinstanties om dergelijke delicten op te sporen en aan te pakken.

Het toezicht en de handhaving van fiscale delicten vallen onder de verantwoordelijkheid van de belastingdienst en andere relevante overheidsinstanties. Hier zijn enkele aspecten van het toezicht en de handhaving van fiscale delicten in Nederland:

 1. Belastingdienst: De Belastingdienst is de belangrijkste instantie die toezicht houdt op de naleving van belastingwetten. Ze controleren belastingaangiften, onderzoeken mogelijke onregelmatigheden en treden op tegen belastingfraude en ontduiking.

 2. Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD): De FIOD is een onderdeel van de belastingdienst en is verantwoordelijk voor het opsporen en onderzoeken van complexe fiscale fraude en financiële misdrijven, waaronder belastingontduiking en witwassen van geld.

 3. Openbaar Ministerie (OM): Het OM is verantwoordelijk voor het strafrechtelijk vervolgen van fiscale delicten. Ze werken samen met de belastingdienst en de FIOD om zaken voor de rechter te brengen en strafrechtelijke sancties op te leggen.

 4. Boetebeleid: Bij het constateren van fiscale overtredingen kan de belastingdienst boetes opleggen. De hoogte van de boetes varieert afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omvang van de benadeelde belastinginkomsten.

 5. Preventie en voorlichting: Naast handhaving heeft de belastingdienst ook een preventieve rol. Ze bieden voorlichting aan belastingbetalers over hun verplichtingen en rechten om te zorgen voor een juiste naleving van de belastingwetten.

 6. Internationale samenwerking: Fiscale delicten kunnen internationaal van aard zijn. Daarom werkt Nederland samen met andere landen en internationale organisaties om grensoverschrijdende belastingontduiking en -fraude aan te pakken.

Het toezicht en de handhaving van fiscale delicten zijn belangrijk om de integriteit van het belastingstelsel te waarborgen, belastingontduiking tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen op een eerlijke manier aan zijn belastingverplichtingen voldoet.

Previous Story

Financieel Strafrecht

Next Story

Verkeersstrafrecht

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises