Knowledge Sharing

Handleidingen deelnemen Online zitting

//

Skype voor bedrijfswerkplek of thuis-pc Handleiding Skype Web App (Windows)(pdf, 65,1 KB) (pdf, 65,1 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype Web App (Windows)(pdf, 242,1 KB) (pdf, 242,1 KB) Handleiding Skype voor Bedrijven (Mac)  (pdf, 64,6 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype voor Bedrijven (Mac) (pdf, 242,7 KB) Skype voor tablet of mobiele telefoon Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPhone (pdf, 75 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPhone (pdf, 240,4 KB) Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPad (pdf, 55,9 KB) Toegankelijke tekst voor

Read More

Deelnemen via Telehoren

//

Verdachten kunnen op alle DJI-locaties op afstand worden gehoord in raadkamer of zittingszaal. In verband met beperkte capaciteit duurt het verhoor maximaal 45 minuten. Als advocaat kunt u uw cliënt bijstaan op locatie via de telehoor-faciliteiten van DJI. De rechtbank brengt de verbinding tot stand.  Bron: https://www.rechtspraak.nl

Read More

Deelnemen via CMS

//

U kunt op alle (mobiele) apparaten deelnemen aan een online zitting via Cisco Meeting Server (CMS). Het is niet nodig om vooraf een app te downloaden. CMS werkt het beste met een up-to-date internetbrowser: Edge Chromium Mozilla Firefox Google Chrome Safari Deelnemen aan een online zitting via CMS (pdf, 172,8 KB) Join an CMS online session (pdf, 171,2 KB) Bron: https://www.rechtspraak.nl

Read More

Deelnemen via Skype op tablet of mobiele telefoon

//

iPhone Uw iPhone heeft minimaal versie iOS 13 nodig. Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPhone (pdf, 75 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPhone (pdf, 240,4 KB) iPad Uw iPad heeft minimaal versie iOS 13 nodig. Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPad (pdf, 55,9 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype voor Bedrijven met een iPad (pdf, 239,8 KB) Android Zorg dat uw Android-apparaat alle updates heeft geïnstalleerd. Handleiding Skype voor Bedrijven met Android (pdf, 69,5 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype

Read More

Deelnemen via Skype op uw bedrijfswerkplek of thuis-pc

//

U kunt deelnemen via de Skype Web App (Windows) of de app Skype voor Bedrijven (Mac). Lees in de handleiding hoe u de app installeert. En hoe u daarna deelneemt aan de online zitting of overleg. Handleiding Skype Web App (Windows) (pdf, 65,1 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype Web App (Windows) (pdf, 242,1 KB) Handleiding Skype voor Bedrijven (Mac) (pdf, 64,6 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van Handleiding Skype voor Bedrijven (Mac) (pdf, 242,7 KB) Het kan voorkomen dat u de app niet kunt downloaden. Bijvoorbeeld omdat het zakelijk netwerk van uw organisatie het

Read More

BSN-nummer mag niet meer vermeld worden in het processtuk

/

Met ingang van 1 maart 2021 is het niet meer toegestaan om het BSN te vermelden in de processtukken. Het BSN dient te worden aangeleverd in een aparte brief, die tegelijk met het verzoekschrift aan de Rechtbank wordt gestuurd, of door overlegging van losse kopieën van het identiteitsbewijzen waarop het BSN staat vermeld (N.B. Een advocaat die geen WWFT-zaak doet, mag geen identiteitsbewijs van zijn cliënt in het dossier hebben). Deze brief/kopieën maken geen deel uit van de processtukken en worden niet aan de andere partij(en) gestuurd. De wijziging van de procesreglementen is erop gebaseerd dat voorkomen dient te worden

Read More

De invloed van de Europees communautaire rechtsorde op de Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche.

//

De Europese communautaire rechtsorde heeft grote invloed op het functioneren van in een lidstaat gevestigde recherchebureaus die in een andere lidstaat willen rechercheren. Ten aanzien van hun rechercheactiviteiten kan de dienstontvangende lidstaat haar nationale aan de particuliere recherchebranche gerelateerde regelgeving omtrent het toepassingsgebied, de toepasbare beroepsregels, de vergunningplicht, de vestigingsplicht en de legitimatieplicht en de diploma-eisen niet zonder meer opleggen aan een uit de andere lidstaat afkomstig particulier recherchebureau dat op haar grondgebied wil rechercheren.

Read More

De Franse Particuliere Recherchebranche

//

In Frankrijk wordt de private recherche geregeld in: a) Loi réglementant les activités privées de sécurité (Loi nº83-629 du 13 juillet 1983), version consolidée au 24 janvier 2006; en b)  Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées (Décret nº2005-1123).

Read More

1 2 3 17