Fraude is een opzettelijke handeling door één of meer leden van het management, het toezichthoudend orgaan, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding om een onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Fraude kent vele verschijningsvormen. Bij beroepsmatige fraude wordt gefocust op de hoofdvormen onrechtmatige toe-eigening van activa, fraude in de financiële verantwoording en corruptie.

Previous Story

Foutherstel

Next Story

Fraudedriehoek

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…