/

Verzekeringfraude

Verzekeringsfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen gerelateerd aan verzekeringspolissen, claims of andere verzekeringsgerelateerde processen. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie bij het afsluiten van een polis, het overdrijven van verlies of schade bij…

Lees verder
/

Kredietfraude

Kredietfraude verwijst naar illegale, bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het verkrijgen, beheren of gebruiken van kredietfaciliteiten. Dit omvat diverse vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over financiële status, identiteit, kredietgeschiedenis of andere relevante factoren om goedkeuring voor…

Lees verder
/

Hypotheekfraude

Hypotheekfraude verwijst naar het illegale, bedrieglijke of misleidende gedrag dat betrokken is bij het verkrijgen of verstrekken van een hypotheeklening. Dit omvat verschillende vormen van fraude, zoals het verstrekken van valse informatie over inkomen, werkgelegenheid, schulden of eigendommen om in aanmerking te…

Lees verder
/

Cybercriminaliteit en Datalekken

Cybercriminaliteit en datalekken vormen een aanzienlijke bedreiging binnen het domein van financiële criminaliteit, waarbij verschillende onwettige activiteiten worden uitgevoerd via digitale middelen met als doel individuen, organisaties of overheden te misleiden. Cybercriminaliteit omvat ongeoorloofde toegang tot computersystemen, netwerken of elektronische apparaten om…

Lees verder
/

Collusie en Antitrustschendingen

Collusie en antitrustschendingen verwijzen naar illegale praktijken waarbij concurrerende bedrijven of individuen geheime overeenkomsten of afspraken maken om marktprijzen te manipuleren, concurrentie te beperken en consumenten te schaden. Samenspanning omvat typisch acties zoals prijsafspraken, biedingenmanipulatie, marktverdeling en andere gezamenlijke inspanningen om de…

Lees verder
/

Marktmanipulatie

Marktmanipulatie verwijst naar verschillende illegale activiteiten die de integriteit en eerlijkheid van financiële markten verstoren, waardoor het vertrouwen van beleggers en de stabiliteit van de markt worden ondermijnd. Marktmanipulatie kan verschillende vormen aannemen, waaronder handel met voorkennis, marktmanipulatie en de verspreiding van…

Lees verder
/

Tax Evasion and Tax Fraud

Belastingontduiking en belastingfraude verwijzen naar illegale activiteiten die erop gericht zijn om opzettelijk belastingen die verschuldigd zijn aan de overheid te ontlopen of belastingwetten te manipuleren om de belastingverplichting te verminderen. Belastingontduiking omvat het opzettelijk onder rapporteren van inkomen, overdrijven van aftrekposten…

Lees verder
/

Fraude

Fraude is een opzettelijke en bedrieglijke handeling met als doel onrechtmatig financieel of persoonlijk gewin te verkrijgen, of financieel verlies of schade toe te brengen aan anderen. Het omvat een breed scala aan illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot valse voorstelling…

Lees verder
/

Sancties en embargo’s

Sancties en embargo’s zijn maatregelen die door regeringen of internationale organisaties worden opgelegd om economische en financiële transacties met specifieke landen, entiteiten of personen te beperken of te verbieden. Deze maatregelen worden vaak gebruikt als diplomatieke instrumenten om internationaal recht af te…

Lees verder