Case Studies

Rechtbank Den Haag wijst vordering van Zorgkantoor DSW B.V. ad €69.006 af; Zorgverlener hoeft slechts de onderzoekskosten ad €650 te betalen ( C/09/588779 / HA ZA 20-199)

/////

Onrechtmatig handelen zorgverlener jegens Zorgkantoor in kader van onder PGB verleende zorg. Schade is niet zonder meer gelijk aan uitgekeerde maar niet van budgethouder teruggevorderde pgb-gelden. Schade onvoldoende onderbouwd.

Read More

Marokkaanse Boedelscheiding

///

Het hof volgt de vrouw niet in haar stelling dat de hoogte van de vergoeding voor de door haar geleverde inspanning 50% van de – naar het hof begrijpt – waarde van de grond en de woning in Marokko bedraagt. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de man de grond één jaar na het huwelijk heeft gekocht, in de periode dat de vrouw nog geen zelfstandig inkomen had en het oudste kind van partijen nog niet was geboren en de vrouw derhalve nog niet de zorg over kinderen had. De bouw van de woning is in 1999 gestart, terwijl de vrouw eerst in 2000 in loondienst is gaan werken. Haar inkomen was toen lager dan dat van de man. Gelet op deze feiten en omstandigheden stelt het hof de hoogte van de vergoeding van de vrouw in redelijkheid op 30% van de waarde van de grond en de woning. Door natrekking zijn de grond en de woning immers als één geheel te beschouwen, maar omdat de man de grond alleen heeft gefinancierd en het hof het niet redelijk acht dat de vrouw volledig meedeelt in de oorspronkelijke waarde van de grond, komt het hof tot dit percentage voor het geheel. De grieven I en II slagen in zoverre en falen voor het overige.

Read More

De rechtmatigheid van de ZW– en de faillissementsuitkering

//

Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Uitspraak op de hoger beroepen tegen de uitspraken van de rechtbank Rotterdam van 23 november 2016, 16/997 (aangevallen uitspraak 1) en 9 mei 2017, 16/4058 (aangevallen uitspraak 2) Partijen: [appellant] te [woonplaats] (appellant) de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) Datum uitspraak: 1 mei 2019 PROCESVERLOOP Namens appellant heeft mr. M. Gümüs, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen aangevallen uitspraak 1 (hoger beroep 1, zaak 16/8116 ZW). Namens appellant heeft mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat, hoger beroep ingesteld tegen aangevallen uitspraak 2 (hoger beroep 2, zaak 17/4418 WIA). Het Uwv heeft verweerschriften ingediend. In hoger beroep

Read More

Nieuwe verruiming vrije advocaat keuze

///

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandsverzekering. Veel rechtsbijstandsverzekeraars hanteren als uitgangspunt dat een verzekerde wordt geholpen door één van de juristen of advocaten die bij hen in dienst zijn. Op het moment dat een gerechtelijke procedure gestart dient te worden of tegen een verzekerde wordt gestart,  heeft de verzekerde twee (2) keuzes: hij kan zich bij laten staan door één van de juristen/advocaten in dienst van de rechtsbijstandsverzekeraar of hij kan zelf een (externe) advocaat inschakelen op kosten van zijn verzekeraar. Dit laatste is de vrije advocaatkeuze. Om de verzekerde te beschermen zijn Europese richtlijnen opgesteld waaruit blijkt wanneer de

Read More

ECLI:NL:CRVB:2013:2652

//

Het besluit tot intrekking van de bijstand over de periode van 1 maart 2010 tot en met 31 juli 2010 berust op onvoldoende feitelijke grondslag. Dit betekent dat het college niet bevoegd was tot terugvordering van de kosten van bijstand over die periode. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. De Raad ziet aanleiding het primaire besluit te herroepen aangezien aan dat besluit hetzelfde gebrek kleeft en niet aannemelijk is dat dit gebrek bij een nadere besluitvorming kan worden hersteld.

Read More

ECLI:NL:CRVB:2017:2254

//

Uitspraak 15/5610 WW Centrale Raad van Beroep Meervoudige kamer Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van8 juli 2015, 15/1561 (aangevallen uitspraak) Partijen: [appellante] te [woonplaats] (appellante) de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) Datum uitspraak: 21 juni 2017 PROCESVERLOOP Namens appellante heeft mr. B.A.S. van Leeuwen, advocaat, hoger beroep ingesteld. Het Uwv heeft een verweerschrift en nadere stukken ingediend. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 maart 2017. Appellante is verschenen, bijgestaan door mr. Van Leeuwen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. drs. F.A. Steeman. OVERWEGINGEN 1.1. Appellante ontving

Read More

Het dragen van kledingmerken als LONSDALE

//

In 2003 vond er in de politieregio Haaglanden een incident plaats, waarbij een 15-jarige scholier een medescholier in elkaar had geslagen die een trui van het populaire merk LONSDALE droeg. De 15-jarige dader verklaarde aan de verbalisanten, dat iedereen die kleding koopt of draagt van dat merk voor hem racisten zijn. Het slachtoffer daarentegen was zich van geen kwaad bewust. Hij had de desbetreffende trui cadeau gekregen van zijn moeder.

Read More

Het dragen van hakenkruizen op kleding

//

Op de dag waarop een lid van de fascistische organisatie Actiefront Nationale Socialisten terecht moest staan voor de Leeuwardense Rechtbank, had een groep van de S.A. Storm Groningen (een voortzetting van de N.S.D.A.P.) te Leeuwarden ten gunste van de terechtstaande verdachte gedemonstreerd. Sommige leden van deze groep droegen naast een bivakmuts en slagwapens op hun zwarte kleding een rode armband waarop een hakenkruis was aangebracht. Eén van die leden was de H. Deze H. liep als een soort commandant vooraan, droeg zwarte kleding, een bivakmuts, een zwarte helm en had een breekijzer bij zich. Ook droeg hij om één van zijn armen een rode armband met een hakenkruis.

Read More