Alle actoren van het maatschappelijk middenveld zijn verantwoordelijk voor hun omgeving, en in de eerste plaats de economische actoren. Dit wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft betrekking op alle organisaties, zowel publieke als private. Advocatenkantoren vormen hierop geen uitzondering.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet alleen een morele verplichting, want we zijn allemaal gezamenlijk en hoofdelijk verplicht om deel te nemen aan de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Het is ook in de eerste plaats een economische verplichting, omdat groei afhankelijk is van duurzame ontwikkeling.

Het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is internationaal erkend en is het onderwerp geweest van richtlijnen die door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn gepubliceerd.

Op 25 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN in New York een resolutie aangenomen met als titel “Transforming our world: The sustainable development agenda to 2030”. 

De VN-agenda 2030 omvat 17 algemene doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) met 169 specifieke targets die de lidstaten tegen 2030 willen bereiken.  

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft besloten om maatschappelijke verantwoordelijkheid en het nastreven van SDG’s tot een van haar prioriteiten te maken. VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert haar cliënten niet alleen over MVO en SDG, maar heeft ook besloten zich aan deze eisen te onderwerpen.

Previous Story

Tarieven

Next Story

Helder in communicatie

Latest from Het Kantoor

Tarieven

VAN LEEUWEN LAW FIRM zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de…

Visie en Waarden

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat. Gedreven, persoonlijk, gespecialiseerd, snel, pragmatisch en helder in de…