In de hedendaagse onderling verbonden wereld overstijgt het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) louter ethische verplichtingen; het belichaamt een fundamenteel economisch en ethisch mandaat. Dit principe, van toepassing op alle sectoren van de samenleving, inclusief juridische ondernemingen, benadrukt de symbiotische relatie tussen economische vooruitgang en duurzame ontwikkeling. Van Leeuwen Law Firm staat als een testament van deze ethos, door haar praktijken af te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties om niet alleen cliënten te adviseren over MVO en SDG’s, maar ook actief deze principes te integreren in haar eigen operaties. Het omarmen van MVO en SDG’s gaat niet alleen over naleving; het gaat erom een visie op juridische praktijk te omarmen die verder reikt dan juridische kwesties, en streeft naar het ontwerpen van een eerlijkere, veerkrachtigere en welvarender toekomst voor iedereen.

In de hedendaagse onderling verbonden wereld overstijgt de noodzaak tot maatschappelijke verantwoordelijkheid louter morele verplichtingen; het vormt een essentieel economisch en ethisch mandaat. Dit principe, gevat in het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of, breder nog, Duurzaam Ondernemen, strekt zich uit tot alle sectoren van de samenleving, inclusief juridische ondernemingen.

Met erkenning van de symbiotische relatie tussen economische vooruitgang en duurzame ontwikkeling, staat Van Leeuwen Law Firm als een testament van deze ethos. Door zich te aligneren met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, uiteengezet in de transformerende Agenda 2030, belooft het kantoor niet alleen haar cliënten te adviseren over MVO en SDG’s, maar deze principes ook actief in haar eigen praktijk toe te passen.

De SDG’s, bestaande uit 17 overkoepelende doelstellingen en 169 specifieke doelstellingen, bieden een blauwdruk voor een meer rechtvaardige, welvarende en milieuvriendelijke toekomst. Door deze agenda te omarmen, erkent Van Leeuwen Law Firm haar rol als hoeder van maatschappelijke vooruitgang, toegewijd aan het bevorderen van een wereld waar economische groei in harmonie is met sociale rechtvaardigheid en milieubehoud.

Haar toewijding aan MVO gaat verder dan louter naleving; het belichaamt een filosofie die het onderlinge verband van haar acties met het bredere weefsel van de samenleving benadrukt. Als juridische professionals erkent het kantoor de diepgaande impact die haar advies kan hebben op het vormgeven van het gedrag van bedrijven en maatschappelijke uitkomsten. Daarom integreert zij duurzaamheids overwegingen in elk facet van haar praktijk, van cliënt vertegenwoordiging tot interne operaties.

Door MVO en de SDG’s te omarmen, vervult Van Leeuwen Law Firm niet alleen haar ethische verplichting, maar grijpt zij ook de economische noodzaak van duurzame ontwikkeling aan. Hiermee omarmt zij een visie op juridische praktijk die verder gaat dan louter wettelijke aspecten, en die streeft naar het zijn van architecten van een rechtvaardigere, veerkrachtigere en welvarendere toekomst voor allen.

Relatie met cliënten

In het hart van de ethiek van Van Leeuwen ligt een diep respect voor de relatie met cliënten. Het kantoor erkent dat vertrouwen en integriteit de kern vormen van juridische praktijk en verbindt zich ertoe om de betrokkenheid bij cliënten te verdiepen. Door middel van transparante communicatie en proactieve samenwerking…

Meer informatie

Diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit

Van Leeuwen Law Firm omarmt diversiteit als een hoeksteen van zijn organisatiecultuur. Het begrijpt dat diverse perspectieven innovatie voeden en besluitvorming verrijken. Het kantoor zet zich in voor het bevorderen van gelijke kansen en het creëren van een inclusieve omgeving waarin elke stem wordt gehoord en gewaardeerd. Door middel van…

Meer informatie

Communicatie en informatica

In het digitale tijdperk zijn effectieve communicatie en het benutten van informatie- en communicatietechnologieën van vitaal belang. Van Leeuwen erkent het potentieel van technologie om efficiëntie, toegankelijkheid en duurzaamheid in de juridische praktijk te verbeteren. Door digitale platforms te benutten en digitale geletterdheid onder zijn personeel te bevorderen, streeft Van…

Meer informatie

Gebouw, energie en leveranciers

Als hoeders van het milieu is Van Leeuwen Law Firm zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. Het kantoor verbindt zich ertoe zijn milieu-impact te verminderen door duurzame bouwpraktijken, energie-efficiënte operaties en verantwoorde inkoop van leveranciers te prioriteren. Door samen te werken met leveranciers die hun…

Meer informatie

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met transport te verkleinen door te investeren in elektrische voertuigen, carpoolinitiatieven te ondersteunen en alternatieve vervoerswijzen te bevorderen. Van Leeuwen Law Firm bevordert actief het gebruik van het minst vervuilende vervoermiddel…

Meer informatie

Sociale doelstellingen

Naast zijn juridische mandaat streeft Van Leeuwen Law Firm naar een positieve sociale impact. Door pro bono werk, gemeenschapsprojecten en filantropische initiatieven wil het kantoor dringende sociale kwesties aanpakken en gemarginaliseerde gemeenschappen versterken. Van Leeuwen Law Firm is vastbesloten om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen door actief bij te dragen…

Meer informatie
Previous Story

Computer Software Service Fraud (CSSF)

Next Story

Private Automatic Branch Exchange Fraud

Latest from Het Kantoor

Tarieven

Van Leeuwen Law Firm zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de…