Tarieven

Van Leeuwen Law Firm zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. voorschotnota’s en een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) honorarium, (2) administratiekosten, (3) gerechtskosten en (4) voorschotten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

Transparante kosten en honoraria zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen tussen een advocatenkantoor en haar cliënten. Deze transparantie gaat verder dan alleen het verstrekken van een lijst met tarieven; het omvat het volledig begrijpen en communiceren van alle kosten die aan een zaak verbonden zijn, evenals de factoren die van invloed zijn op het uurtarief of de totale kosten.

Een advocatenkantoor dat transparantie in kosten en honoraria hoog in het vaandel heeft staan, streeft ernaar haar cliënten volledig op de hoogte te houden van de financiële aspecten van hun zaak. Dit omvat het duidelijk uitleggen van het uurtarief en eventuele andere vergoedingsstructuren, zoals vaste prijzen of kosten op basis van het behaalde resultaat.

Bovendien gaat transparantie in kosten en honoraria over het vermogen van een advocatenkantoor om de verwachte kosten van een zaak realistisch in te schatten en deze schattingen regelmatig bij te werken naarmate de zaak vordert. Dit zorgt ervoor dat cliënten niet voor onaangename verrassingen komen te staan ​​en dat er een open dialoog is over financiële verwachtingen gedurende het hele proces.

Een ander aspect van transparantie is het verstrekken van gedetailleerde facturen en kostenoverzichten aan cliënten, waarbij elke post nauwkeurig wordt gespecificeerd. Dit geeft cliënten de mogelijkheid om de kosten van de verleende diensten te begrijpen en eventuele vragen of bezwaren aan te kaarten.

Door transparantie in kosten en honoraria te waarborgen, creëert een advocatenkantoor een omgeving van vertrouwen en samenwerking met haar cliënten. Dit draagt ​​bij aan een succesvolle en bevredigende relatie tussen het kantoor en haar cliënten, waarbij beide partijen zich volledig kunnen concentreren op het behalen van de beste resultaten in de juridische kwestie die voorligt.

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de kwestie. Het uurtarief varieert typisch tussen €200 en €330, exclusief btw. De firma behoudt zich het recht voor om deze tarieven jaarlijks en op individuele basis per advocaat aan te passen, zodat er een eerlijke vergoeding wordt geboden die in lijn is met het geleverde niveau van dienstverlening. Het factureren…

Lees Verder

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de benodigde tijd en aanvullende kosten voor elk onderdeel. Door een transparante kostenverdeling te bieden, kunnen cliënten met een gerust hart weten wat de totale financiële verplichting zal zijn. Van Leeuwen Law Firm biedt cliënten de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen, wat kan helpen bij het voorkomen…

Lees Verder

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten de mogelijkheid om het uurtarief afhankelijk van de behaalde resultaten overeen te komen. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald, zoals een ongunstige gerechtelijke uitspraak, wordt het lagere overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Omgekeerd, in geval van succes, zoals een gunstige gerechtelijke beslissing, is het hogere overeengekomen tarief van toepassing.…

Lees Verder

Gesubsidieerde Rechtbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving waar juridische bijstand geen voorrecht is maar een fundamenteel recht. Het ethos van Van Leeuwen Law Firm belichaamt een visie waar juridische diensten toegankelijk zijn voor allen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond, en versterkt het geloof dat rechtvaardigheid niet beperkt mag blijven tot degenen met financiële middelen. De essentie…

Lees Verder

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten autonomie hebben bij het selecteren van juridische vertegenwoordiging die aansluit bij hun behoeften. Rechtsbijstandverzekering, vaak aangeduid als juridische kostenverzekering, biedt dekking voor juridische kosten en honoraria die gepaard gaan met juridische geschillen of procedures. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u het recht om uw eigen advocaat te kiezen, en…

Lees Verder

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van de totale honoraria, waardoor transparantie wordt geboden in de verdeling van kosten. Naast de honoraria zullen administratieve en kantoorkosten, waaronder kosten voor het openen van een zaak of een onderliggend dossier in een zaak, typkosten, afdrukkosten en kopieerkosten, portokosten, telefoonkosten, enzovoort worden aangerekend onder de noemer ‘administratiekosten’ als een vast…

Lees Verder

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de specifieke uitgaven die aan hun zaak zijn verbonden. Van Leeuwen Law Firm neemt de verantwoordelijkheid op zich om vooruitbetalingen te doen aan derden, waaronder griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties. Deze uitgaven worden afzonderlijk vermeld…

Lees Verder

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria en wordt in mindering gebracht op volgende tussentijdse of eindfacturen. Van Leeuwen Law Firm behoudt zich het recht voor om van de cliënt voor aanvang en gedurende de uitvoering van haar werkzaamheden een voorschot te verzoeken via een voorlopige factuur en behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas…

Lees Verder
Previous Story

Ondersteuning van de transformatie van de organisaties van klanten

Next Story

Directors

Latest from Het Kantoor

MVO

In de hedendaagse onderling verbonden wereld overstijgt het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) louter ethische…