VAN LEEUWEN LAW FIRM behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschottenstaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een voorschottenstaat verstaan.

Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan VAN LEEUWEN LAW FIRM voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Dit voorschot kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Previous Story

Verenigingen & Stichtingen

Next Story

Gerechtskosten en Uitgaven

Latest from Transparante kosten en honoraria

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van…