Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria en wordt in mindering gebracht op volgende tussentijdse of eindfacturen.

Van Leeuwen Law Firm behoudt zich het recht voor om van de cliënt voor aanvang en gedurende de uitvoering van haar werkzaamheden een voorschot te verzoeken via een voorlopige factuur en behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas te starten of voort te zetten, of kosten voor te schieten na betaling daarvan. Een kosten- en ereloonstaat in deze voorwaarden wordt ook beschouwd als een voorlopige factuur.

Een voorschot is een vast bedrag dat door de cliënt aan Van Leeuwen Law Firm wordt betaald vóór een tussentijdse of definitieve factuur. Dit voorschot kan betrekking hebben op reeds geleverde diensten of reeds gemaakte kosten, of kan een vooruitbetaling zijn voor nog te leveren diensten of kosten die nog moeten worden gemaakt, of een combinatie van beide. In de tussentijdse of definitieve factuur wordt het voorschot afgetrokken van het totaalbedrag.

Het verzoek om een voorschot stelt Van Leeuwen Law Firm in staat om de financiële lasten van haar diensten te dekken en zorgt ervoor dat zij voldoende middelen heeft om de zaak van de cliënt adequaat te behandelen. Het biedt ook een zekere mate van financiële zekerheid voor de kantooruitgaven die nodig zijn voor het effectief voortzetten van de zaak.

De mogelijkheid om een voorschot te vragen is een gangbare praktijk in de advocatuur en wordt gebruikt om zowel de belangen van de cliënt als die van het advocatenkantoor te beschermen. Het stelt het kantoor in staat om zijn werkzaamheden te starten of voort te zetten met de nodige financiële middelen, terwijl het de cliënt verzekert dat de kosten transparant en op een redelijke manier worden behandeld.

Over het algemeen draagt het verzoek om een voorschot bij aan een soepele en efficiënte samenwerking tussen de cliënt en het advocatenkantoor, waarbij beide partijen een duidelijk beeld hebben van de financiële afspraken en verplichtingen die bij de zaak horen.

Previous Story

Gerechtskosten en Uitgaven

Next Story

Financiële criminaliteitsrisicobeheer

Latest from Transparante kosten en honoraria

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden…

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten…