Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de specifieke uitgaven die aan hun zaak zijn verbonden.

Van Leeuwen Law Firm neemt de verantwoordelijkheid op zich om vooruitbetalingen te doen aan derden, waaronder griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties. Deze uitgaven worden afzonderlijk vermeld onder de post “kosten” en worden berekend op basis van de werkelijk gedragen kosten, inclusief eventuele toepasselijke btw.

Bij Van Leeuwen Law Firm streven we naar volledige transparantie en nauwkeurige afrekening van alle kosten die worden gemaakt tijdens de juridische procedure. Wanneer wij betalingen doen aan derden namens onze cliënten, zorgen we ervoor dat deze kosten volledig worden gedocumenteerd en correct worden doorberekend aan de cliënt.

Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de aard van de zaak, de complexiteit ervan en de vereiste diensten van derden. We houden een zorgvuldige administratie bij van alle kosten die zijn gemaakt en zorgen ervoor dat onze cliënten op de hoogte zijn van de details van deze kosten, inclusief een gedetailleerde specificatie van de diensten waarvoor de kosten zijn gemaakt.

Bij Van Leeuwen Law Firm begrijpen we dat kosten en uitgaven een belangrijk onderdeel zijn van het juridische proces, en we streven ernaar om onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle financiële aspecten van hun zaak. Door transparantie en nauwkeurige afrekening van alle kosten te waarborgen, streven we ernaar het vertrouwen van onze cliënten te behouden en hen in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen over hun juridische kwesties.

Previous Story

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

Next Story

Voorschot

Latest from Transparante kosten en honoraria

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een…

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten…