Het Kantoor

In de hedendaagse wereld worden organisaties geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen. Zaken die beschuldigingen van financieel wanbeheer, fraude, omkoping, witwassen van geld, corruptie of schendingen van internationale sancties omvatten, verstoren ernstig de activiteiten van een cliënt en schaden diens reputatie.

In deze context staat Mr. Bas A.S. van Leeuwen, een advocaat en forensisch auditor gespecialiseerd in financiële en economische criminaliteit, bekend om zijn toewijding aan het adviseren van cliënten en het bieden van oplossingen voor uitdagingen op het gebied van regelgeving, operationele optimalisatie, gegevensanalyse en strategische planning, gerelateerd aan fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG. Met zijn uitgebreide juridische expertise en praktische benadering speelt hij een cruciale rol bij het begeleiden van organisaties door deze complexe terreinen, terwijl hij hun belangen beschermt en hen helpt om hun doelstellingen te bereiken in een snel veranderende en uitdagende zakelijke omgeving.

In de wereld van vandaag worden organisaties geconfronteerd met een steeds complexer wordend landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen. Het voorkomen en bestrijden van fraude, financiële misdrijven en het waarborgen van naleving van ESG-normen zijn cruciale aspecten geworden van het behoud van de integriteit en reputatie van organisaties wereldwijd.

In deze context staat Mr. Bas A.S. van Leeuwen, advocaat en forensisch auditor, gespecialiseerd in financieel en economisch strafrecht, bekend om zijn toewijding aan het adviseren van cliënten en het bieden van oplossingen voor uitdagingen op het gebied van regelgeving, operationele optimalisatie, gegevensanalyse en strategische planning, gerelateerd aan fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG. Met zijn uitgebreide juridische expertise en praktische benadering speelt hij een cruciale rol bij het begeleiden van organisaties door deze complexe terreinen, terwijl hij hun belangen beschermt en hen helpt om hun doelstellingen te bereiken in een snel veranderende en uitdagende zakelijke omgeving.

(a) Strafzaken: Advocaat Bas A.S. van Leeuwen navigeert met nauwkeurige aandacht voor detail door de talloze complexiteiten die inherent zijn aan strafzaken, en hij doet dit met een onwankelbare toewijding aan rechtvaardigheid. Van witteboordencriminaliteit tot cyberfraude, zijn expertise bestrijkt een breed scala aan strafbare feiten. In het omgaan met deze verraderlijke wateren past hij een veelzijdige benadering toe, waarbij hij juridische kennis combineert met forensisch inzicht om complexe financiële schema’s te ontrafelen, daders te identificeren en ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan. Of het nu gaat om het opzetten van grondige strafrechtelijke verdedigingsstrategieën of het ondersteunen van cliënten tegen niet-nalevend gedrag, de vastberadenheid van advocaat Van Leeuwen om de waarheid te achterhalen en zijn onwankelbare toewijding aan zijn cliënten onderscheiden hem als een geduchte kracht in het domein van het strafrecht.

(b) Administratief Toezicht en Handhavingszaken: In de arena van administratief toezicht en handhavingszaken fungeert advocaat Bas A.S. van Leeuwen als een baken van expertise en begeleiding, handig navigerend door het ingewikkelde web van regelgevingskaders en handhavingsmechanismen. Van regelgevingsonderzoeken tot nalevingsaudits brengt hij een schat aan ervaring naar voren, waarbij hij strategisch advies en pragmatische oplossingen biedt die zijn afgestemd op de unieke omstandigheden van elke cliënt. Of het nu gaat om het opstellen van robuuste nalevingsprogramma’s, onderhandelen met toezichthoudende autoriteiten of verdedigen tegen handhavingsmaatregelen, de beheersing van het zogenaamde bestuursstrafrecht door advocaat Van Leeuwen zorgt ervoor dat zijn cliënten goed zijn uitgerust om met vertrouwen en vastberadenheid door het steeds veranderende regelgevingslandschap te navigeren.

(c) Interne en Externe Onderzoeken: Op het gebied van interne en externe onderzoeken komen de scherpe onderzoekskracht en het schrandere juridische inzicht van advocaat Bas A.S. van Leeuwen naar voren. Of het nu gaat om het blootleggen van gevallen van bedrijfsmisbruik, het uitvoeren van due diligence bij fusie- en overnametransacties of het reageren op meldingen van klokkenluiders, hij benadert elk onderzoek met de precisie van een ervaren detective en het inzicht van een doorgewinterde juridische strateeg. Puttend uit een schat aan onderzoekstechnieken en juridische methodologieën, laat hij geen steen onomgedraaid in zijn zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Van het verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal tot het contact onderhouden met regelgevende autoriteiten, de allesomvattende benadering van advocaat Van Leeuwen bij onderzoeken zorgt ervoor dat zijn cliënten zijn uitgerust met de inzichten en intelligentie die nodig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen en risico’s effectief te beperken

Tarieven

Van Leeuwen Law Firm zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. voorschotnota’s en een staat…

Meer informatie

MVO

In de hedendaagse onderling verbonden wereld overstijgt het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) louter ethische verplichtingen; het belichaamt een fundamenteel economisch en ethisch mandaat. Dit principe, van toepassing op…

Meer informatie

Rol van de advocaat

Preventie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zet zich in voor preventie door actieve betrokkenheid bij gemeenschappen, onderwijs als empowerment te benadrukken en een holistische strategie toe te passen. Door het bevorderen…

Meer informatie

Detectie

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich door zijn juridische deskundigheid bij het proactief identificeren van mogelijke juridische uitdagingen en risico’s voor zijn cliënten. Zijn allesomvattende aanpak omvat grondige beoordelingen…

Meer informatie

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in verschillende rechtsgebieden. Zijn expertise strekt zich uit over strafrechtelijke aanklachten, administratieve geschillen, contractbreuken, familieconflicten…

Meer informatie

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij identificeert juridische uitdagingen snel en onderneemt proactieve stappen om ze aan te pakken. Zijn…

Meer informatie

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere en inzichtelijke begeleiding aan cliënten. Hij zorgt ervoor dat cliënten goed geïnformeerd zijn over…

Meer informatie

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige aanpak van geschillen. Of het nu gaat om strafrechtbanken, administratieve tribunalen of civiele procedures,…

Meer informatie

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden van gunstige voorwaarden door middel van vaardige onderhandelingstechnieken. Hij geeft de voorkeur aan vriendschappelijke…

Meer informatie

DE WERKWIJZE

Regulerende Uitdagingen

Het navigeren door het ingewikkelde doolhof van regelgevende vereisten is van vitaal belang om naleving te waarborgen en risico’s te beperken. Van Leeuwen biedt uitgebreide hulp aan klanten bij het…

Meer informatie

Operationele Uitdagingen

Efficiënte en effectieve operaties zijn essentieel voor de bestrijding van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt strategisch advies en ondersteuning op verschillende operationele gebieden, waaronder projecten voor transformatie van financiële criminaliteit,…

Meer informatie

Analytische Uitdagingen

Het benutten van de kracht van gegevensanalyse is essentieel voor het detecteren en voorkomen van financiële criminaliteit. Van Leeuwen biedt deskundige begeleiding op het gebied van bedrijfsanalyse, gegevensanalyse en rapportage,…

Meer informatie

Strategische Uitdagingen

Het ontwikkelen van effectieve strategieën vereist een diepgaand inzicht in regelgevende kaders en de integratie van beleid, technologie, processen en uitvoering. Van Leeuwen biedt deskundigheid op het gebied van nationale…

Meer informatie

Visie & Waarden

Gedrevenheid

Van Leeuwen is diepgeworteld gepassioneerd om de beste resultaten voor zijn cliënten te behalen. Zijn onvermoeibare drive blijkt uit zijn toewijding om verder te gaan dan het noodzakelijke om gunstige resultaten te behalen in juridische zaken. Hij benadert elke zaak met vastberadenheid en volharding, waarbij hij geen enkele steen onomgedraaid…

Meer informatie

Persoonlijke aandacht

Van Leeuwen erkent het belang van het opbouwen van sterke, persoonlijke relaties met zijn cliënten. Hij neemt de tijd om hun unieke behoeften, zorgen en doelstellingen te begrijpen. Door een persoonlijke band te creëren, schept hij een ondersteunende en vertrouwde omgeving waarin cliënten zich gewaardeerd en begrepen voelen. Advocaat Bas…

Meer informatie

Gespecialiseerd

Met expertise op verschillende rechtsgebieden biedt van Leeuwen gespecialiseerde kennis en op maat gemaakte oplossingen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elke cliënt. Hij blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de juridische praktijk en investeert in voortdurende educatie om ervoor te zorgen dat hij de…

Meer informatie

Snelheid

Tijd is essentieel in juridische zaken, en van Leeuwen begrijpt het belang van snelle actie. Hij geeft prioriteit aan efficiëntie en responsiviteit, waarbij hij cliëntvragen snel afhandelt en juridische procedures wendbaar voortstuwt. Door tijdige bijstand te bieden, minimaliseert hij vertragingen en zorgt hij voor een snelle afhandeling van problemen. Advocaat…

Meer informatie

Pragmatisch

Van Leeuwen hanteert een praktische en resultaatgerichte benadering van juridische vertegenwoordiging. In plaats van verstrikt te raken in theoretische overwegingen, richt hij zich op het vinden van pragmatische oplossingen die effectief inspelen op de onderliggende kwesties. Zijn no-nonsense benadering benadrukt het bereiken van tastbare resultaten voor zijn cliënten. Advocaat Bas…

Meer informatie

Helder in communicatie

Effectieve communicatie is fundamenteel voor de praktijk van van Leeuwen. Hij communiceert met duidelijkheid, zodat cliënten complexe juridische concepten en procedures begrijpen. Door transparante uitleg en regelmatige updates te bieden, stelt hij cliënten in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en actief deel te nemen aan hun juridische procedures. Advocaat…

Meer informatie

MVO

Relatie met cliënten

In het hart van de ethiek van Van Leeuwen ligt een diep respect voor de relatie met cliënten. Het kantoor erkent dat vertrouwen en integriteit de kern vormen van juridische praktijk en verbindt zich ertoe…

Meer informatie

Diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit

Van Leeuwen Law Firm omarmt diversiteit als een hoeksteen van zijn organisatiecultuur. Het begrijpt dat diverse perspectieven innovatie voeden en besluitvorming verrijken. Het kantoor zet zich in voor het bevorderen van gelijke kansen en het…

Meer informatie

Communicatie en informatica

In het digitale tijdperk zijn effectieve communicatie en het benutten van informatie- en communicatietechnologieën van vitaal belang. Van Leeuwen erkent het potentieel van technologie om efficiëntie, toegankelijkheid en duurzaamheid in de juridische praktijk te verbeteren.…

Meer informatie

Gebouw, energie en leveranciers

Als hoeders van het milieu is Van Leeuwen Law Firm zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren. Het kantoor verbindt zich ertoe zijn milieu-impact te verminderen door duurzame bouwpraktijken, energie-efficiënte operaties…

Meer informatie

Transport

Van Leeuwen Law Firm erkent het belang van duurzame transportpraktijken. Het kantoor streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk in verband met transport te verkleinen door te investeren in elektrische voertuigen, carpoolinitiatieven te ondersteunen en alternatieve vervoerswijzen…

Meer informatie

Sociale doelstellingen

Naast zijn juridische mandaat streeft Van Leeuwen Law Firm naar een positieve sociale impact. Door pro bono werk, gemeenschapsprojecten en filantropische initiatieven wil het kantoor dringende sociale kwesties aanpakken en gemarginaliseerde gemeenschappen versterken. Van Leeuwen…

Meer informatie

Ereloon & Kosten

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen, rekent Van Leeuwen Law Firm voor haar diensten op basis van een uurtarief. Deze tarieven variëren afhankelijk van factoren zoals de aard van de zaak, de complexiteit, de ervaring van de advocaat en de urgentie van de kwestie. Het uurtarief varieert typisch tussen €200 en €330, exclusief…

Meer informatie

Vaste prijsafspraak

Voor cliënten die voorspelbaarheid willen in hun juridische kosten, biedt Van Leeuwen Law Firm de mogelijkheid om vooraf een vaste prijs overeen te komen. Deze benadering omvat het opsplitsen van de zaak in afzonderlijke onderdelen en het schatten van de benodigde tijd en aanvullende kosten voor elk onderdeel. Door een…

Meer informatie

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten de mogelijkheid om het uurtarief afhankelijk van de behaalde resultaten…

Meer informatie

Gesubsidieerde Rechtbijstand

In het hart van Van Leeuwen Law Firm klopt een diepe toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, verankerd in de essentie van het kantoor. Gebaseerd op de principes van rechtvaardigheid, gelijkheid en eerlijkheid, erkent het kantoor zijn rol in het vormgeven van een samenleving waar juridische bijstand geen voorrecht is maar een…

Meer informatie

Rechtsbijstandverzekering

Cliënten met een rechtsbijstandsverzekering hebben het recht om hun eigen advocaat te kiezen, op kosten van de verzekeraar, wanneer zij betrokken zijn bij een juridische of administratieve procedure. Dit recht geldt zelfs wanneer juridische vertegenwoordiging niet verplicht is, waardoor cliënten autonomie hebben bij het selecteren van juridische vertegenwoordiging die aansluit…

Meer informatie

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van de totale honoraria, waardoor transparantie wordt geboden in de verdeling…

Meer informatie

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van en verantwoordelijk zijn voor de specifieke uitgaven die aan hun zaak zijn verbonden.…

Meer informatie

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een voorschot vragen voordat zij aanvangt of voortgaat met het werk namens hen. Dit voorschot, bekend als een retainer, dekt de verwachte kosten en honoraria en wordt in mindering gebracht op volgende tussentijdse of eindfacturen.…

Meer informatie
Previous Story

Legal Advisory Services

Next Story

Multidisciplinair en Multidimensionaal

Latest from Overzicht

Diensten & Oplossingen

In de complexe wereld van het mondiale bedrijfsleven worden bedrijven geconfronteerd met tal van uitdagingen op…

Organisatie & Cultuur

Van Leeuwen Law Firm opereert met een onderscheidende organisatiecultuur, gekenmerkt door een onwrikbare inzet voor veerkracht…