Bas A.S. van Leeuwen

Advocaat en Forensisch Auditor

In het doolhof van wetgeving, jurisprudentie en juridische doctrine staat Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, klaar om bedrijven en individuen te begeleiden die betrokken zijn bij of slachtoffer zijn van misdrijven, met name op het gebied van financiële en economische criminaliteit, ook wel bekend als ‘witteboordencriminaliteit’. Met een scherp oog voor detail en een diepgaand begrip van de complexe juridische landschappen, biedt Advocaat van Leeuwen deskundige bijstand in zaken als geldwitwassen, financiering van terrorisme, sancties en embargo’s, fraude en oplichting, omkoping en corruptie, belastingontduiking en belastingfraude, marktmanipulatie, collusie en antitrustschendingen, cybercriminaliteit en datalekken, hypotheekfraude, kredietfraude, verzekeringsfraude, klantenfraude, misbruik van bedrijfsmiddelen, fraude bij openbare aanbestedingen, HR-fraude, bedrijfsstrafrecht, insider trading, boekhoud- en financiële verslaggevingsfraude, misleidende bedrijfspraktijken, factuurfraude, CEO-fraude en leveranciersfraude. Met een focus op het begeleiden van cliënten door interne onderzoeken, adviseren, procederen en onderhandelen met toezichthouders en het Openbaar Ministerie, streeft Advocaat van Leeuwen ernaar duurzame meerwaarde te creëren en zijn uitgebreide kennis vrijelijk te delen, waardoor zijn cliënten met vertrouwen vooruit kunnen kijken, wetende dat elk aspect zorgvuldig is overwogen.

Holistische benadering van regelgevende, operationele, analytische en strategische uitdagingen

Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire aanpak bij de bestrijding van financiële en economische criminaliteit. Zijn diepgaande expertise en uitgebreide ervaring stellen hem in staat om een holistische kijk te bieden op complexe juridische, financiële en forensische vraagstukken. Van Leeuwen volgt een holistische benadering bij regelgevende, operationele, analytische en strategische uitdagingen, waarbij hij ervoor zorgt dat alle aspecten van een probleem grondig en volledig worden aangepakt.

Als advocaat combineert van Leeuwen zijn grondige kennis van het rechtssysteem met een scherp begrip van bedrijfspraktijken en financiële mechanismen. Hij analyseert juridische vraagstukken vanuit diverse rechtsgebieden, waaronder strafrecht, privacyrecht, IT-recht, financieel recht en compliance, om zo een uitgebreide juridische strategie te ontwikkelen die zijn cliënten beschermt en hun belangen behartigt.

Als forensisch auditor brengt van Leeuwen diepgaande kennis van forensische technieken, financiële analyse en onderzoeksmethoden met zich mee. Hij is bedreven in het analyseren van financiële gegevens, het ontdekken van verborgen patronen en het identificeren van mogelijke fraude-indicatoren. Zijn expertise strekt zich uit tot het uitvoeren van gedetailleerde forensische onderzoeken, waarbij hij gebruik maakt van geavanceerde tools en methodologieën om frauduleuze activiteiten aan het licht te brengen en bewijsmateriaal te verzamelen dat standhoudt in gerechtelijke procedures.

Door zijn multidisciplinaire aanpak kan van Leeuwen een breed scala aan financiële en economische misdrijven effectief aanpakken, waaronder witwassen, fraude, corruptie, marktmanipulatie, belastingontduiking en meer. Hij combineert zijn juridische en forensische kennis om niet alleen de misdrijven te onderzoeken en aan te pakken, maar ook om preventieve maatregelen te adviseren en te implementeren om toekomstige risico’s te verminderen.

Van Leeuwens holistische aanpak omvat ook nauwe samenwerking met andere professionals, zoals financiële experts, forensische accountants, IT-specialisten en ethische hackers. Door samen te werken met experts uit verschillende vakgebieden kan hij een uitgebreide en geïntegreerde aanpak bieden om complexe criminele activiteiten te identificeren, te onderzoeken en aan te pakken.

Kortom, Bas A.S. van Leeuwens multidisciplinaire en holistische aanpak combineert juridische expertise, forensische vaardigheden en samenwerking met andere professionals om zijn cliënten uitgebreide en effectieve oplossingen te bieden voor regelgevende, operationele, analytische en strategische uitdagingen op het gebied van financiële en economische criminaliteit.

Strafrechtelijke kwesties, bestuursrechtelijke toezicht- en handhavingszaken en interne en externe onderzoeken

In de complexe zakelijke omgeving van vandaag kunnen beschuldigingen van financieel wangedrag, fraude, omkoping, witwassen, corruptie of schendingen van internationale sancties aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de activiteiten van een cliënt en hun reputatie schaden. Organisaties worden geconfronteerd met een steeds complexer landschap van regelgeving, operationele uitdagingen, analytische vereisten en strategische beslissingen, met name op het gebied van fraude risicobeheer, financiële en economische misdrijven, en ESG (Environmental, Social, and Governance) overwegingen.

Binnen deze context staat Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), advocaat en forensisch auditor, bekend om zijn toewijding aan het adviseren van cliënten en het bieden van oplossingen voor uitdagingen op het gebied van regelgevende naleving, operationele optimalisatie, gegevensanalyse en strategische planning met betrekking tot risicobeheer van fraude, financiële en economische misdrijven, en ESG. Met zijn uitgebreide juridische expertise en praktische aanpak speelt hij een cruciale rol bij het begeleiden van organisaties door deze complexe terreinen terwijl hij hun belangen beschermt en hen helpt hun doelstellingen te bereiken in een snel veranderende en uitdagende zakelijke omgeving.

Strafzaken

Op het gebied van strafzaken maakt Bas A.S. van Leeuwen gebruik van zijn diepgaande begrip van financiële en economische criminaliteit om uitdagingen rechtstreeks aan te pakken. Met een scherp oog voor de nuances van het juridische landschap navigeert hij behendig door strafrechtelijke onderzoeken, analyseert hij nauwgezet bewijsmateriaal en ontwikkelt hij robuuste verdedigingsstrategieën. Zijn expertise strekt zich uit over een breed scala aan financiële misdrijven, waaronder verduistering, effectenfraude, handel met voorkennis en cybercriminaliteit. Zijn proactieve aanpak en nauwgezette aandacht voor detail zorgen ervoor dat cliënten een uitgebreide juridische vertegenwoordiging ontvangen, waarbij risico’s worden geminimaliseerd en hun belangen gedurende het juridische proces worden beschermd.

Administratief Toezicht en Handhavingszaken

Als het gaat om administratief toezicht en handhavingszaken, brengt Bas A.S. van Leeuwen een schat aan ervaring en inzicht met zich mee. Hij begrijpt de complexiteit van regelgeving naleving en handhavingsacties en biedt strategische begeleiding om regelgevende onderzoeken, vragen en handhavingsprocedures te doorstaan. Of het nu gaat om toezicht door regelgevende instanties of nalevingsaudits, de proactieve aanpak van Van Leeuwen stelt cliënten in staat om effectief om te gaan met regelgevende uitdagingen, terwijl juridische blootstelling en reputatieschade worden geminimaliseerd. Hij werkt onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat cliënten aan regelgevende vereisten voldoen door robuuste nalevingsprogramma’s en risicobeheersingskaders te implementeren die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en branchestandaarden.

Interne en Externe Onderzoeken

In het domein van interne en externe onderzoeken is Bas A.S. van Leeuwen een vertrouwde adviseur die bekend staat om zijn strenge aanpak en onwrikbare toewijding om de waarheid aan het licht te brengen. Met zijn uitgebreide juridische achtergrond en forensische expertise voert hij grondige onderzoeken uit naar beschuldigingen van wangedrag, fraude en schendingen van regelgeving. Van Leeuwen analyseert nauwgezet financiële gegevens, voert gesprekken met sleutelfiguren en gebruikt geavanceerde forensische technieken om bewijsmateriaal te vinden en feiten vast te stellen. Of het nu gaat om het uitvoeren van interne onderzoeken om interne risico’s te beperken of om te reageren op externe onderzoeken door regelgevende instanties, Van Leeuwen zorgt ervoor dat cliënten goed voorbereid zijn om de bevindingen aan te pakken en effectieve corrigerende maatregelen te implementeren. Zijn proactieve aanpak helpt cliënten hun reputatie te beschermen, het vertrouwen te herstellen en sterker uit uitdagende situaties te komen.

Professionele inschrijvingen en lidmaatschappen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Orde van Advocaten Midden-Nederland
 • Stichting Opleiding Strafrecht Advocaten Midden-Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht
 • Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Professionele Ervaring

 • Advocaat (2010-heden)
 • Forensisch Auditor (2006-heden)
 • Senior Inspector Forensic Fraud Auditing (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
 • Security Consultant / Investigator (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
 • Inspector Threat Information and Research (2006), Dutch Security Agency
 • Investigative Analyst / Forensic Auditor (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
 • Trainee (2003-2004), Politie Eenheid Midden-Nederland

Opleidingen

 • Diploma Beroepsopleiding Advocatuur, Beroepsopleiding Advocatuur, 2010-2013
 • Master of Laws – LLM, Strafrecht / Strafrechtelijke Opleiding, Universiteit Utrecht, 1998-2003

Publicaties

 • De Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche – Invloed van de Europese communautaire rechtsorde, NJB (2006) Nr. 12, p. 698-701

Rechtsgebiedenregister

 • Hoofdrechtsgebied: Strafrecht, subrechtsgebieden: Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Internationaal Strafrecht, Milieustrafrecht, Uit- en overleveringszaken;
 • Hoofdrechtsgebied: Informatierecht, subrechtsgebieden: IT-Recht
 • Hoofdrechtsgebied: Privacyrecht