Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een uurtarief.

De basis-uurtarieven die door VAN LEEUWEN LAW FIRM gehanteerd worden variëren tussen € 200,00 en € 330,00, exclusief btw.

VAN LEEUWEN LAW FIRM bepaalt het uurtarief in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.

De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde uurtarieven opvragen bij VAN LEEUWEN LAW FIRM.

Previous Story

Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Next Story

Commune Strafrecht

Latest from Transparante kosten en honoraria

Kantoorkosten

Onverminderd de aanrekening van honoraria, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van…