Uurtarief op basis van het behaalde resultaat

Hoewel succes niet kan worden gegarandeerd, is Van Leeuwen Law Firm toegewijd om naar beste vermogen het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Hoewel “no cure, no pay” regelingen verboden zijn onder professionele voorschriften, biedt de firma cliënten de mogelijkheid om het uurtarief afhankelijk van de behaalde resultaten overeen te komen. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald, zoals een ongunstige gerechtelijke uitspraak, wordt het lagere overeengekomen uurtarief in rekening gebracht. Omgekeerd, in geval van succes, zoals een gunstige gerechtelijke beslissing, is het hogere overeengekomen tarief van toepassing.

Van Leeuwen Law Firm biedt cliënten de mogelijkheid om de kosten van hun juridische dienstverlening te structureren op basis van de behaalde resultaten in hun specifieke zaak. Hoewel het belangrijk is om op te merken dat juridische uitkomsten niet gegarandeerd kunnen worden, verbindt het kantoor zich ertoe zijn uiterste best te doen en zijn expertise toe te passen om het best mogelijke resultaat voor elke cliënt te behalen.

Volgens de Nederlandse wetgeving zijn advocaten verboden om deel te nemen aan “no cure, no pay” regelingen. Echter, Van Leeuwen Law Firm biedt een alternatieve benadering door cliënten in staat te stellen om vooraf overeen te komen over uurtarieven die afhankelijk zijn van de uitkomst van hun zaak.

Deze regeling houdt in dat er van tevoren twee verschillende uurtarieven worden vastgesteld: een hoog tarief en een laag tarief. Als het gewenste resultaat niet wordt behaald, zoals bijvoorbeeld wanneer de rechtbank een ongunstige uitspraak doet voor de belangen van de cliënt, brengt het kantoor het lagere van de twee tarieven in rekening. Aan de andere kant, als de cliënt succesvol is, bijvoorbeeld wanneer de rechtbank in zijn voordeel beslist, brengt het kantoor het hogere uurtarief in rekening.

Door de kosten op deze manier te structureren, stemt Van Leeuwen Law Firm haar belangen af op die van haar cliënten, waarbij het kantoor wordt gestimuleerd om zich in te zetten voor het behalen van positieve resultaten. Deze benadering bevordert transparantie en eerlijkheid in factureringspraktijken, terwijl cliënten financiële flexibiliteit en gemoedsrust krijgen gedurende het juridische proces.

Bovendien onderstreept dit model het streven van het kantoor naar het leveren van waardegedreven juridische diensten, waarbij de kosten rechtstreeks gekoppeld zijn aan het niveau van succes dat wordt behaald in elke individuele zaak. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat hun juridische vertegenwoordiging zich toelegt op het maximaliseren van hun kansen op succes en het beperken van financiële risico’s.

Previous Story

Private Automatic Branch Exchange Fraud

Next Story

Forensic Technology and Discovery Services

Latest from Transparante kosten en honoraria

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een…

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden…

Kantoorkosten

Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten…