Onverminderd de aanrekening van honoraria, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, … aangerekend onder de post administratiekosten, onder de vorm van een forfaitair kostenpercentage van 7% op de aangerekende honoraria.

Previous Story

Gerechtskosten en Uitgaven

Next Story

Rechtsbijstandverzekering

Latest from Transparante kosten en honoraria

Uurtarief

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van…