Naast de professionele honoraria brengt Van Leeuwen Law Firm administratieve en kantoorkosten in rekening, waaronder kosten voor het openen van dossiers, typen, printen, portokosten en telefoongebruik. Deze kosten worden doorgaans in rekening gebracht als een vast percentage (bijv. 7%) van de totale honoraria, waardoor transparantie wordt geboden in de verdeling van kosten.

Naast de honoraria zullen administratieve en kantoorkosten, waaronder kosten voor het openen van een zaak of een onderliggend dossier in een zaak, typkosten, afdrukkosten en kopieerkosten, portokosten, telefoonkosten, enzovoort worden aangerekend onder de noemer ‘administratiekosten’ als een vast percentage van 7% van de in rekening gebrachte honoraria.

Deze administratiekosten dekken een breed scala aan uitgaven die verband houden met het beheren en onderhouden van dossiers en de algemene werking van het kantoor. Ze omvatten kosten voor het openen en organiseren van nieuwe zaken, het opstellen van documenten, het verzenden van correspondentie, het maken van kopieën en het uitvoeren van administratieve taken die nodig zijn om de belangen van cliënten te behartigen.

Door een vast percentage toe te passen op de in rekening gebrachte honoraria, biedt Van Leeuwen Law Firm transparantie en voorspelbaarheid met betrekking tot administratieve kosten voor haar cliënten. Dit stelt cliënten in staat om de totale kosten van juridische diensten beter te begrijpen en te plannen, waardoor ze vol vertrouwen kunnen samenwerken met het advocatenkantoor.

Bovendien draagt deze benadering bij aan een eerlijke verdeling van kosten tussen cliënten, aangezien het tarief voor administratiekosten evenredig is aan de in rekening gebrachte honoraria. Hierdoor worden cliënten alleen belast voor administratieve uitgaven die direct verband houden met de verleende juridische diensten, en niet voor overheadkosten die niet direct aan hen kunnen worden toegeschreven.

Kortom, de administratiekosten vormen een essentieel onderdeel van het algemene kostenbeheer van Van Leeuwen Law Firm en dragen bij aan de efficiënte en effectieve afhandeling van zaken, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor transparantie en eerlijkheid in de facturering aan cliënten.

Previous Story

Geldvorderingen

Next Story

Het Bureau Financieel Toezicht en het toezicht op de Forensische Accountant

Latest from Transparante kosten en honoraria

Voorschot

Om de levering van juridische diensten te vergemakkelijken, kan Van Leeuwen Law Firm van cliënten een…

Gerechtskosten en Uitgaven

Alle door Van Leeuwen Law Firm aan derden voorgeschoten kosten, zoals griffierechten, notariskosten of deskundigenkosten, worden…