Het verkeersstrafrecht is onderdeel van het strafrecht en het verkeersrecht. Het omvat een aantal regels waar personen in het verkeer zich aan dient te houden. Wanneer een verkeersdeelnemer deze regels overtreedt ofwel een strafbaar feit pleegt, zoals het plegen van een snelheidsovertreding, het rijden onder invloed of het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstig letsel tot gevolg, wordt deze verdachte in een strafzaak. Het verkeersstrafrecht kan straffen opleggen, zoals bijvoorbeeld het rijbewijs invorderen. 

Verkeersmisdrijven

Tot verkeersmisdrijven worden gerekend: het rijden onder invloed van alcohol, het rijden zonder geldig rijbewijs, het verlaten van een plaats van ongeval, schuld aan een ernstig verkeersongeval (o.a. door roekeloosheid).

Verkeersovertredingen

Bij verkeersovertredingen kan worden gedacht aan: snelheidsovertredingen, een verkeersdeelnemer die een mobiele telefoon vasthoudt, bumperkleven of rijden zonder verzekering.

Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland. Een aantal hoofdlijnen is nader uitgewerkt in een aantal ‘Algemene Maatregelen van Bestuur’ (AMvB), zoals het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) zijn de verkeersregels en verkeerstekens te vinden die in Nederland van toepassing zijn.

AANDACHTSGEBIEDEN:

OM-zitting / Rijbewijs

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens rijden onder invloed of te hard rijden, dan krijgt u tegenwoordig in de meeste gevallen een oproeping voor een OM-zitting. Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. In plaats dat u bij de Rechter komt, hebt u nu een zitting bij een Officier van Justitie (OVJ). De Officier van Justitie (OVJ) bespreekt met u de zaak, stelt vragen aan u, en legt aan u een straf op. READ MORE

OM-zitting / Rijden onder invloed

Wordt u verdacht van rijden onder invloed, dan krijgt u liggen de straffen vaak hoog. Al vanaf de 570 µgl/l (1,3 ‰) moet u rekening houden met een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 – zes (6) maanden. Omdat bij de OM-zitting het niet mogelijk is om een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen, zien we dat de Officier van Justitie (OVJ) ook al in de lagere alcoholschalen direct een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt. Naarmate het alcoholgehalte hoger ligt, is de kans groter dat de Officier van Justitie (OVJ) ook een dergelijke hoge ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Daarnaast krijgt u vaak nog een geldboete opgelegd die kan oplopen tot € 2.000,00. READ MORE

Beoordelingskader rijden onder invloed van alcohol of drugs (art. 8 Wegenverkeerswet 1994)

Wanneer u wordt verdacht van rijden onder invloed, krijgt u in de meeste gevallen een oproeping voor een OM-zitting. In artikel 8 Wegenverkeerswet 1994 is het rijden onder invloed strafbaar gesteld. Het gaat om rijden onder invloed van alcohol, maar ook van drugs of medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden. READ MORE

OM-zitting / Rijbewijs

Wordt u verdacht van een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u, dan loopt u al het risico op een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van minimaal 2 maanden en een geldboete vanaf € 730,00. De straffen tijdens een OM-zitting liggen dus hoog! U dient een OM-zitting dus erg serieus te nemen. Voor u het weet, bent u enkele maanden uw rijbewijs kwijt en dat al bij een geringe snelheidsoverschrijding. READ MORE

Rijbewijs ingevorderd door snelheidsovertreding

Bij een snelheidsovertreding van > 50 km/u wordt het rijbewijs door de politie ingevorderd. Op grond van artikel 164 WVW is de politie daartoe verplicht. Het rijbewijs zal dan door de politie naar het CVOM worden doorgestuurd. De Officier van Justitie (OVJ) zal dan binnen tien (10) dagen nadat het rijbewijs is ingevorderd een beslissing moeten nemen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. READ MORE

Straffen meer dan 50 km/u te hard rijden

Als u wordt gepakt wegens te hard rijden met meer dan 50 km/u, moet u rekening houden met een geldboete en daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid. Uw rijbewijs wordt ook meteen ingenomen als u bent staande gehouden. Uiteraard wilt u dan meteen weten waar u aan toe bent, maar nergens op het internet vindt u informatie over de straffen bij dergelijke snelheden. Op basis van onze ervaring en de richtlijnen kunnen wij echter wel een redelijke indicatie geven voor de straffen waarmee u rekening kunt houden. READ MORE

Previous Story

Fiscaal Strafrecht

Next Story

Overtreding van Milieuwetgeving

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises

Fraudeonderzoek

Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht…