Forensic & Integrity Services

Forensic and Integrity Services (diensten op het gebied van forensisch onderzoek en integriteit) verwijzen naar gespecialiseerde diensten die worden aangeboden om fraude, corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te onderzoeken en integriteitskwesties aan te pakken.…

Lees verder

Hotels, Hospitality & Leisure

De Hotels, Hospitality & Leisure sector omvat bedrijven en activiteiten die gericht zijn op het bieden van accommodatie, gastvrijheid en recreatieve diensten aan klanten. Deze sector speelt een belangrijke rol in de toeristische industrie en biedt gasten een breed scala aan diensten,…

Lees verder

Handhaving van Regelgeving

Handhaving van regelgeving binnen het bestuursrechtelijke toezicht en handhaving verwijst naar de activiteiten en maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat wetten, regels en voorschriften worden nageleefd door overheidsinstanties en particuliere actoren. Het doel van handhaving is om ervoor te…

Lees verder

Milieurecht

Binnen het domein Milieurecht speelt bestuursrechtelijke toezicht en handhaving een cruciale rol bij het waarborgen van de bescherming van het milieu en het handhaven van milieuregelgeving. Het milieurecht omvat wetten, regels en voorschriften die bedoeld zijn om de natuurlijke omgeving te beschermen,…

Lees verder

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…

Lees verder

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…

Lees verder

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…

Lees verder