White-Collar Criminal Defence

White-collar criminal defense (verdediging bij witteboordencriminaliteit) verwijst naar de juridische praktijk die gericht is op het verdedigen van personen of organisaties die worden beschuldigd van financiële misdrijven, fraude, corruptie en andere niet-gewelddadige misdrijven die meestal worden geassocieerd met professionals en mensen in…

Lees verder

Cybercrime

Cybercrime, ook wel cybercriminaliteit genoemd, verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden in digitale omgevingen, zoals het internet en computersystemen. Dit kunnen verschillende vormen van misdaad omvatten die gebruik maken van technologie en digitale communicatiekanalen. Cybercrime omvat een breed scala aan criminele activiteiten…

Lees verder

Fiscaal Strafrecht

Fiscale delicten zijn strafbare feiten die betrekking hebben op belastingwetgeving en belastingontduiking. Dit omvat situaties waarin belastingbetalers opzettelijk valse of misleidende informatie verstrekken om belasting te ontduiken of te vermijden. Fiscale delicten kunnen variëren van het niet juist invullen van belastingaangiften tot…

Lees verder

Financieel Strafrecht

Overtreding van financiële toezichtwetgeving, zoals vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet, verwijst naar schendingen of inbreuken op de regels en voorschriften die zijn vastgesteld in…

Lees verder

Economisch Strafrecht

De Wet op de Economische Delicten (WED) in Nederland speelt een belangrijke rol bij de handhaving van veel ordeningsdelicten. De WED biedt een wettelijk kader voor de strafrechtelijke handhaving van diverse economische delicten, waaronder overtredingen die te maken hebben met de openbare…

Lees verder