Forensic & Integrity Services

Forensic and Integrity Services (diensten op het gebied van forensisch onderzoek en integriteit) verwijzen naar gespecialiseerde diensten die worden aangeboden om fraude, corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit te onderzoeken en integriteitskwesties aan te pakken.…

Lees verder

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken verwijzen naar een gestructureerd en formeel proces dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd om beschuldigingen, claims of zorgen met betrekking tot interne wangedragingen, beleidsinbreuken of juridische overtredingen te onderzoeken. Deze onderzoeken worden gestart om ervoor te zorgen dat kwesties grondig,…

Lees verder

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…

Lees verder

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…

Lees verder

Fraudeonderzoeken

Fraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…

Lees verder

White-Collar Criminal Defence

White-collar criminal defense (verdediging bij witteboordencriminaliteit) verwijst naar de juridische praktijk die gericht is op het verdedigen van personen of organisaties die worden beschuldigd van financiële misdrijven, fraude, corruptie en andere niet-gewelddadige misdrijven die meestal worden geassocieerd met professionals en mensen in…

Lees verder