Frauderisico-evaluatie

Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband houden met mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Dit houdt in dat verschillende factoren en kwetsbaarheden worden geanalyseerd die kunnen leiden tot frauduleus gedrag, en dat…

Lees verder

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich reeds heeft voorgedaan. Op dat moment dienen enkel reactieve maatregelen te worden genomen om enerzijds de impact te beperken en anderzijds ervoor te zorgen dat dit…

Lees verder

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van fraudedetectie is om verdachte patronen, afwijkingen en indicatoren van fraude te identificeren, zodat tijdig actie kan worden ondernomen om verdere schade te…

Lees verder

Fraudeonderzoeken

Fraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen een organisatie. Het doel van een fraudeonderzoek is om bewijs te verzamelen, de omvang van de fraude vast te stellen en de verantwoordelijken ter verantwoording te…

Lees verder

Compliance en sancties

Compliance en sancties verwijzen naar de naleving van wet- en regelgeving binnen een organisatie, evenals de maatregelen die worden genomen bij schendingen van deze regels. Dit omvat het voldoen aan wettelijke voorschriften, industrienormen en interne beleidslijnen, evenals het opleggen van sancties bij…

Lees verder

Forensic Business Intelligence

Forensic Business Intelligence, ook wel bekend als Forensische Bedrijfsinformatie of Fiscale Bedrijfsinlichtingen, verwijzen naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van zakelijke informatie om mogelijke fraude, corruptie, wangedrag of andere onregelmatigheden binnen een organisatie te identificeren en aan te pakken.…

Lees verder