Integriteits-Due Diligence verwijst naar het proces van grondig onderzoek en beoordeling van de integriteit van een persoon, bedrijf of entiteit voordat er zakelijke relaties mee worden aangegaan. Dit omvat het verzamelen van informatie om mogelijke risico’s op het gebied van fraude, corruptie, witwassen van geld en andere onethische of illegale activiteiten te identificeren. Hierbij wordt gekeken naar de achtergrond, financiële geschiedenis, zakelijke relaties en gedragspatronen van de betrokken partij.

Integriteits-due diligence heeft tot doel de risico’s van het aangaan van zakelijke relaties met personen of organisaties met een geschiedenis van onethisch of illegaal gedrag te minimaliseren. Het kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het beschermen van de reputatie en financiële belangen van een organisatie.

Dit proces omvat gewoonlijk:

  1. Achtergrondonderzoek: Het controleren van het strafregister, financiële geschiedenis en professionele achtergrond van de betrokken partij.

  2. Zakelijke relaties: Onderzoeken van zakelijke verbindingen en partnerschappen om te zien of er risico’s zijn vanwege betrokkenheid bij onethische activiteiten.

  3. Reputatie-onderzoek: Het in kaart brengen van de publieke perceptie van de betrokken partij en het identificeren van eventuele negatieve berichtgeving.

  4. Anti-witwascontroles: Het beoordelen van mogelijke betrokkenheid bij witwassen van geld of andere financiële misdrijven.

  5. Corruptierisico: Het onderzoeken van betrokkenheid bij corruptie of omkoping.

Integriteits-due diligence is essentieel om de zakelijke risico’s te beheren en te zorgen voor verantwoorde en ethische zakelijke relaties. Het helpt organisaties om partners te selecteren die in overeenstemming zijn met hun waarden en normen.

Previous Story

Forensic Business Intelligence

Next Story

Compliance en sancties

Latest from Corporate Investigations | Related Expertises

Frauderisico-evaluatie

Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband…

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich…

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een…

Fraudeonderzoeken

Fraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen…

Frauderespons

Frauderespons verwijst naar de acties en maatregelen die een organisatie neemt nadat er frauduleuze activiteiten zijn…