Forensic Business Intelligence

Forensic Business Intelligence, ook wel bekend als Forensische Bedrijfsinformatie of Fiscale Bedrijfsinlichtingen, verwijzen naar het proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van zakelijke informatie om mogelijke fraude, corruptie, wangedrag of andere onregelmatigheden binnen een organisatie te identificeren en aan te pakken. Dit proces maakt gebruik van geavanceerde analytische en onderzoekstechnieken om inzicht te krijgen in financiële, operationele en gedragspatronen die kunnen wijzen op misstanden.

Belangrijke elementen van Forensic Business Intelligence zijn onder meer:

  1. Gegevensverzameling: Het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, waaronder financiële rapporten, transactiegegevens, communicatie en operationele documenten.

  2. Data-analyse: Het toepassen van geavanceerde analytische methoden op de verzamelde gegevens om patronen, afwijkingen en trends te identificeren.

  3. Onderzoek en verificatie: Grondig onderzoek uitvoeren om de juistheid van gegevens te verifiëren en bewijsmateriaal te verzamelen.

  4. Risicobeoordeling: Evalueren van de vastgestelde risico’s en bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om eventuele onregelmatigheden aan te pakken.

  5. Rapportage: Het samenstellen van gedetailleerde rapporten die de bevindingen, analyses en aanbevelingen presenteren.

Forensic Business Intelligence kunnen worden ingezet om fraude op te sporen, interne controles te versterken en compliance met wet- en regelgeving te waarborgen. Het helpt organisaties om potentiële problemen te identificeren voordat ze ernstiger worden en om passende maatregelen te nemen om de integriteit en reputatie van het bedrijf te behouden.

Previous Story

Digital Forensics and Investigation

Next Story

Integrity Due Diligence

Latest from Corporate Investigations | Related Expertises

Frauderisico-evaluatie

Een Frauderisico-evaluatie is het proces van het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die verband…

Fraudepreventie

Te vaak wordt vastgesteld dat bedrijfsleiders zich hoofdzakelijk richten op financieel-economische criminaliteit (FEC) wanneer deze zich…

Fraudedetectie

Fraudedetectie verwijst naar het proces van het identificeren en opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten binnen een…

Fraudeonderzoeken

Fraudeonderzoek verwijst naar het proces van het grondig onderzoeken en analyseren van vermoedelijke frauduleuze activiteiten binnen…

Frauderespons

Frauderespons verwijst naar de acties en maatregelen die een organisatie neemt nadat er frauduleuze activiteiten zijn…