Integriteit & Compliance

Integriteit en Compliance, in de context van organisaties en bedrijven, verwijzen naar een reeks principes, normen en praktijken die gericht zijn op het handhaven van ethische normen, wettelijke voorschriften en regelgevingsvereisten. Integriteit en Compliance zijn van cruciaal belang om het vertrouwen van…

Lees verder

Interne Onderzoeken

Interne Onderzoeken verwijzen naar het proces waarbij een organisatie, bedrijf of instelling een diepgaand onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden, schendingen van beleid, wangedrag, fraude, of andere problemen die zich binnen de organisatie hebben voorgedaan.…

Lees verder

Transaction Forensics

Transaction forensics, of forensische transactieanalyse, is een forensische discipline die zich bezighoudt met het gedetailleerde onderzoek en de analyse van financiële transacties om mogelijke fraude, financiële misdrijven en onregelmatigheden te ontdekken.…

Lees verder

Forensische Data-analyse

Forensische Data-analyse, ook wel FDA genoemd, is een tak van forensisch onderzoek die draait om het verzamelen, analyseren en interpreteren van digitale gegevens om bewijsmateriaal te vinden dat kan worden gebruikt in juridische zaken, fraudeonderzoeken of andere onderzoeksdomeinen.…

Lees verder

Geschillenbeslechting

Dispute Resolution, in het Nederlands “Geschillenbeslechting,” verwijst naar het proces van het oplossen van geschillen, conflicten of uiteenzettingen tussen partijen op een manier die hun wederzijdse belangen en rechten respecteert. In de context van Corporate Crime & Investigations (Ondernemingscriminaliteit en Onderzoeken), omvat…

Lees verder

Incidentenbestrijding

Incident Response & Resilience, in het Nederlands "Incidentrespons en veerkracht," verwijst naar een reeks strategieën en processen die organisaties implementeren om effectief te reageren op en te herstellen van incidenten die hun activiteiten, systemen of gegevens kunnen verstoren.…

Lees verder