Integriteit & Compliance

Integriteit en Compliance, in de context van organisaties en bedrijven, verwijzen naar een reeks principes, normen en praktijken die gericht zijn op het handhaven van ethische normen, wettelijke voorschriften en regelgevingsvereisten. Integriteit en Compliance zijn van cruciaal belang om het vertrouwen van…

Lees verder

Geschillenbeslechting

Dispute Resolution, in het Nederlands “Geschillenbeslechting,” verwijst naar het proces van het oplossen van geschillen, conflicten of uiteenzettingen tussen partijen op een manier die hun wederzijdse belangen en rechten respecteert. In de context van Corporate Crime & Investigations (Ondernemingscriminaliteit en Onderzoeken), omvat…

Lees verder