Financieel Strafrecht

Het financieel strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van financiële wet- en regelgeving. Een centrale rol vervult de Wet of het financieel toezicht (Wft). Andere belangrijke wetten zijn de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW). Ondernemingen en privépersonen kunnen opereren in een omgeving waarbij zij te maken kunnen krijgen met deze wetgeving (alsmede op de wetgeving gebaseerde regelgeving), aanbevelingen en richtlijnen. Daarnaast kenmerkt dit rechtsgebied zich door het optreden van toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten (AFM), Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Nederlandsche Bank (DNB)) als het Openbaar Ministerie (OM).

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek kan door de toezichthoudende of opsporingsinstantie(s) informatie worden gevorderd, kunnen personen worden verhoor of gehoord en kan er in sommige gevallen zelfs een doorzoeking plaatsvinden en kunnen mensen worden aangehouden.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Economisch Strafrecht

Next Story

Fiscaal Strafrecht

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises

Fraudeonderzoek

Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht…