Economisch Strafrecht

De Wet Economische Delicten (WED) is een kaderwet. Het omvat een opsomming van feiten die een economisch misdrijf of overtreding kunnen opleveren. De Wet Economische Delicten (WED) bevat ook bijzondere bepalingen van strafprocesrecht. Een overtreding van een economisch delict kan in veel gevallen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd. Hierdoor kunnen ondernemingen en privépersonen te maken krijgen met optreden van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank (DNB), de Kansspelenautoriteit en het Openbaar Ministerie (OM).

Gedurende het strafrechtelijk onderzoek kan door de toezichthoudende of opsporingsinstantie(s) informatie worden gevorderd, kunnen personen worden verhoor of gehoord en kan er in sommige gevallen zelfs een doorzoeking plaatsvinden en kunnen mensen worden aangehouden.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt de deskundige bijstand die in deze zaken is vereist. Hij adviseert daarbij op strategisch niveau, waarbij ook wordt bezien of de gang naar de rechter kan worden bespaard en (verdere) reputatieschade kan worden voorkomen.

Previous Story

Commune Strafrecht

Next Story

Financieel Strafrecht

Latest from Strafrecht | Gerelateerde Expertises

Fraudeonderzoek

Een fraudeonderzoek kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Bij fraudeonderzoeken kan worden gedacht…