/

Het advocatenkantoor voor het verwijderen van BKR-registraties, EVR-coderingen en CIS-coderingen

Overzicht

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen. VAN LEEUWEN LAW FIRM | CCR LITIGATION & RISK MANAGEMENT is gespecialiseerd in het verrichten van onderzoeken naar de rechtmatigheid van de registratie van uw persoonsgegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

HET VERWIJDEREN VAN BKR-REGISTRATIES, EVR-CODERINGEN EN CIS-CODERINGEN

Rechtshulp bij het verwijderen van negatieve BKR-registratie

/////

Indien uw gegevens onverhoopt voorkomen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel kan dit grote gevolgen hebben voor u. Op grond van een vermelding in het CKI kunnen namelijk andere financiële instellingen weigeren om (nog langer) diensten aan u te verlenen.…

Lees Verder

KREDIETVORMEN

Aflopend Krediet

/

Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: (a) aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een goed (roerende zaak) te gebruiken of aan…

Lees Verder

Doorlopend Krediet

/

Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of B: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het…

Lees Verder

Hypothecair Krediet Eigen Woning

/

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te…

Lees Verder

Operational Lease

/

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een (personen)auto te gebruiken en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (ex art. 22 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).…

Lees Verder

Zakelijk Krediet

/

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: (a) een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) de mogelijkheid wordt geboden om een roerende zaak…

Lees Verder

Kort Krediet

/

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij door de zakelijke klant onbetekenende kosten in rekening…

Lees Verder

Het verwerken van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)?

/

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) verwerkt de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de zakelijke klanten steeds op een snelle en doeltreffende wijze de persoonsgegevens van de consument die in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) zijn opgenomen, kunnen raadplegen (art. 9 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021). Stichting Bureau Krediet…

Lees Verder

Wanneer wordt een achterstand bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) gemeld?

/

Voldoet een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst, dan meldt de zakelijke klant dit aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Een melding mag pas plaatsvinden als een termijnbedrag zonder toestemming van de zakelijke klant niet is voldaan. Bij de vaststelling van een achterstand worden betalingen van…

Lees Verder

Het verstrekken van persoonsgegevens

Previous Story

Cyberveiligheid en Cybercriminaliteit

Next Story

Informatiebeheer en gegevensbescherming