/

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Verordening inzake Duurzame Financiële Disclosure (Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR) is een EU-regelgeving die tot doel heeft de integratie van duurzaamheidsaspecten in de financiële sector te bevorderen en investeerders te voorzien van transparante informatie over duurzaamheidskenmerken van financiële producten. De…

Lees verder
/

Non-Financial Reporting Directive

De Niet-Financiële Rapporteringsrichtlijn (Non-Financial Reporting Directive of NFRD) is een EU-richtlijn die bepaalt dat grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven verslag moeten uitbrengen over niet-financiële informatie. Deze informatie heeft betrekking op aspecten zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, corruptiebestrijding en diversiteit binnen het…

Lees verder
/

Datamining

Het extraheren van zinvolle informatie uit grote hoeveelheden data, ook wel bekend als gegevensanalyse of datamining, is een belangrijk proces voor organisaties om waardevolle inzichten te verkrijgen en weloverwogen beslissingen te nemen.…

Lees verder
/

Het waarmaken van de Green Deal

Het waarmaken van de Green Deal is een uitdagend maar belangrijk doel om de klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een duurzamere en groenere economie te versnellen. De Green Deal is een initiatief van de Europese Unie dat tot doel…

Lees verder
//

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), ook wel bekend als de Global Goals, zijn een reeks universele doelstellingen die zijn aangenomen door de Verenigde Naties om een betere toekomst voor iedereen te bevorderen. Ze werden officieel aangenomen in september 2015 als onderdeel van de…

Lees verder
/

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese wetgeving die tot doel heeft een gemeenschappelijke classificatie te verschaffen voor welke economische activiteiten als milieuvriendelijk of "groen" kunnen worden beschouwd. De EU-taxonomie is ontwikkeld als…

Lees verder
//

EU Green Deal

De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU) dat tot doel heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het is een brede strategie die gericht is op het transformeren van de EU in een…

Lees verder