/

Non-Financial Reporting Directive

De Niet-Financiële Rapporteringsrichtlijn (Non-Financial Reporting Directive of NFRD) is een EU-richtlijn die bepaalt dat grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven verslag moeten uitbrengen over niet-financiële informatie. Deze informatie heeft betrekking op aspecten zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, corruptiebestrijding en diversiteit binnen het bestuur. Het doel van de richtlijn is om transparantie te bevorderen en stakeholders, waaronder investeerders en het publiek, te voorzien van relevante informatie over de impact van deze bedrijven op de samenleving en het milieu.

Enkele belangrijke kenmerken van de Niet-Financiële Rapporteringsrichtlijn zijn:

  1. Rapportageverplichting: Grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag informatie verstrekken over niet-financiële aangelegenheden die relevant zijn voor hun bedrijfsactiviteiten. Dit omvat aspecten zoals milieu, sociale kwesties, werknemersrechten, anticorruptie-inspanningen en diversiteit in het bestuur.

  2. Materiaalheidsbeoordeling: Bedrijven moeten de niet-financiële informatie verstrekken die materieel is voor hun bedrijfsvoering en de impact op hun stakeholders. Dit betekent dat alleen informatie die van belang is voor de besluitvorming van stakeholders moet worden gerapporteerd.

  3. Strategische informatie: De richtlijn moedigt bedrijven aan om de niet-financiële informatie in een bredere strategische context te plaatsen en de langetermijndoelstellingen en risico’s op het gebied van duurzaamheid te bespreken.

  4. Diversiteitsbeleid: Bedrijven moeten informatie verstrekken over hun diversiteitsbeleid met betrekking tot geslacht, zoals de samenstelling van de raad van bestuur en managementposities.

  5. Verklaring van niet-financiële informatie: Bedrijven moeten ook een verklaring afleggen over hun beleid inzake diversiteit, inclusie en anticorruptie, evenals hun due diligence-processen met betrekking tot mensenrechten en milieu.

De Niet-Financiële Rapporteringsrichtlijn heeft tot doel bedrijven aan te moedigen verantwoording af te leggen over hun duurzaamheidsprestaties en de impact van hun activiteiten op de maatschappij en het milieu. Het draagt bij aan de bevordering van duurzaamheid en verantwoord ondernemen in de Europese bedrijfswereld en vergemakkelijkt een meer transparante en informatieve communicatie tussen bedrijven en hun stakeholders.

Previous Story

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages

Next Story

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Latest from CSRD-terminologie

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese…

EU Green Deal

De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU)…