//

De reikwijdte van de rapportagevereisten onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die tot doel heeft de rapportage van duurzaamheidsinformatie door beursgenoteerde en grote bedrijven binnen de Europese Unie (EU) te verbeteren en uit te breiden. De CSRD breidt de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit en introduceert strengere rapportageverplichtingen. De reikwijdte van de rapportagevoorschriften onder de CSRD omvat de volgende belangrijke aspecten:

  1. Bedrijven die worden beïnvloed: De CSRD is van toepassing op beursgenoteerde bedrijven, inclusief grote dochterondernemingen binnen een groep, en op grote niet-beursgenoteerde bedrijven die als “publiek-relevante entiteiten” worden aangemerkt. Dit betekent dat meer bedrijven onder de rapportageverplichtingen vallen dan onder de NFRD.

  2. Uitbreiding van sectoren: De CSRD breidt de rapportageverplichtingen uit naar meer economische sectoren. Het introduceert ook specifieke rapportagevereisten voor bepaalde sectoren, zoals de energiesector.

  3. Duurzaamheidsinformatie: Bedrijven moeten informatie verstrekken over milieu-, sociale en governance (ESG) -aangelegenheden die verband houden met hun bedrijfsactiviteiten. Dit omvat zowel de eigen activiteiten van het bedrijf als zijn toeleveringsketen.

  4. Externe verificatie: Vanaf het boekjaar 2024 moeten bedrijven hun duurzaamheidsinformatie extern laten verifiëren door een assurance-provider.

  5. Uniforme rapportagegrondslagen: De EU zal uniforme rapportagegrondslagen ontwikkelen om consistentie en vergelijkbaarheid van de gerapporteerde informatie te waarborgen.

  6. Toekomstgerichte informatie: Bedrijven moeten toekomstgerichte informatie verstrekken, waaronder doelen en Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) met betrekking tot duurzaamheidsaangelegenheden.

  7. Publicatie en toegankelijkheid: Rapporten moeten openbaar worden gemaakt via een centraal elektronisch platform dat wordt beheerd door de Europese Autoriteit voor Financiële Markten (ESMA) om de toegankelijkheid te vergroten.

  8. Naleving en handhaving: Lidstaten moeten passende sancties vaststellen voor niet-naleving van de rapportageverplichtingen.

De CSRD heeft tot doel de transparantie van duurzaamheidsrapportage te vergroten en belanghebbenden, zoals beleggers en consumenten, van meer en betere informatie te voorzien over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Het streven is ook om bedrijven aan te moedigen hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De exacte vereisten en details van de CSRD kunnen echter veranderen naarmate de richtlijn wordt geïmplementeerd en aangepast. Het is belangrijk dat bedrijven op de hoogte blijven van de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheidsrapportage in de EU.

Previous Story

De vijf fasen aanpak voor naleving van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Next Story

ESG- en duurzaamheidsdiensten

Latest from CSRD Insights

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…