Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten en -deadlines die in de richtlijn zijn vastgesteld. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van CSRD-compliance:

  1. Voldoen aan de Rapportagevereisten: Organisaties moeten voldoen aan de rapportagevereisten die zijn uiteengezet in de CSRD. Dit omvat het rapporteren van een breed scala aan informatie met betrekking tot milieu, sociale kwesties en governance (ESG), evenals het integreren van deze informatie in hun jaarlijkse rapporten.

  2. Externe Assurance: Vanaf het boekjaar 2024 moeten organisaties externe (beperkte) assurance verkrijgen voor hun duurzaamheidsinformatie van onafhankelijke auditors. Dit betekent dat externe auditors de gerapporteerde informatie moeten verifiëren en valideren.

  3. EU Taxonomie: Organisaties moeten voldoen aan de rapportagevereisten met betrekking tot de EU-taxonomie, wat inhoudt dat ze moeten aangeven hoe hun activiteiten zich verhouden tot milieuvriendelijke economische activiteiten zoals gedefinieerd in de EU-taxonomie.

  4. Toekomstgerichte Informatie: Organisaties moeten toekomstgerichte informatie, waaronder key performance indicators (KPI’s) en duurzaamheidsdoelstellingen, rapporteren om stakeholders inzicht te geven in hun langetermijndoelen op het gebied van duurzaamheid.

  5. Dubbele Materialiteit Evaluatie: Organisaties moeten zowel de financiële als de duurzaamheidsimpact van hun activiteiten evalueren en rapporteren. Dit omvat het beoordelen van hoe duurzaamheidskwesties van invloed zijn op de financiële prestaties en vice versa.

  6. Tijdige Rapportage: Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze hun duurzaamheidsinformatie tijdig en in overeenstemming met de vereiste rapportagedeadlines publiceren.

  7. Sectoreigen Normen: Afhankelijk van de sector waarin een organisatie actief is, kunnen er sector-specifieke normen of aanbevelingen zijn die moeten worden gevolgd naast de CSRD-vereisten.

  8. Interne Procedures en Beleid: Organisaties moeten interne procedures en beleidslijnen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ze aan de CSRD-vereisten voldoen, inclusief het verzamelen, verifiëren en rapporteren van duurzaamheidsinformatie.

Compliance met CSRD is essentieel om transparantie en verantwoordingsplicht op het gebied van duurzaamheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat de gerapporteerde informatie betrouwbaar en geloofwaardig is voor stakeholders en investeerders. Organisaties moeten ervoor zorgen dat ze goed voorbereid zijn op de naleving van CSRD en dat ze hun duurzaamheidsrapportageprocessen op orde hebben om aan de vereisten te voldoen.

Previous Story

ESG- en duurzaamheidsdiensten

Next Story

Bereid je voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Latest from CSRD Insights