/

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De Verordening inzake Duurzame Financiële Disclosure (Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR) is een EU-regelgeving die tot doel heeft de integratie van duurzaamheidsaspecten in de financiële sector te bevorderen en investeerders te voorzien van transparante informatie over duurzaamheidskenmerken van financiële producten. De SFDR verplicht financiële marktdeelnemers, zoals beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, om informatie te verstrekken over hoe duurzaamheid in hun investeringsbeslissingen wordt geïntegreerd en om de duurzaamheidskenmerken van hun financiële producten te onthullen.

Enkele belangrijke kenmerken van de Sustainable Finance Disclosure Regulation zijn:

  1. Transparantievereisten: Financiële marktdeelnemers moeten transparante informatie verstrekken over hoe zij duurzaamheidsoverwegingen in hun investeringsbeslissingen hebben geïntegreerd. Dit omvat het uiteenzetten van hun duurzaamheidsbeleid, de negatieve en positieve duurzaamheidseffecten van hun investeringen, en de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s waarmee ze worden geconfronteerd.

  2. Duurzaamheidskenmerken: Aanbieders van financiële producten, zoals beleggingsfondsen, moeten informatie verstrekken over de duurzaamheidskenmerken van hun producten. Dit omvat het aangeven of het product een duurzaamheidsdoel heeft, hoe het zich verhoudt tot dat doel en welke duurzaamheidsrisico’s het met zich meebrengt.

  3. Classificatie van financiële producten: De SFDR introduceert een classificatiesysteem voor financiële producten op basis van hun duurzaamheidskenmerken. Dit omvat producten die als ‘duurzaam’ worden geclassificeerd, evenals die welke ‘aanzienlijke negatieve effecten op duurzaamheid’ hebben.

  4. Toepassing op financiële adviseurs: De verordening is ook van toepassing op financiële adviseurs, die verplicht zijn duurzaamheidsoverwegingen in hun adviesproces op te nemen en klanten te informeren over de duurzaamheidsaspecten van de producten die zij aanbevelen.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation is een belangrijk instrument om duurzame investeringen te bevorderen en investeerders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot duurzaamheid. Het stelt financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs verplicht om meer inzicht te bieden in hoe duurzaamheid in hun activiteiten wordt geïntegreerd en om de duurzaamheidskenmerken van financiële producten duidelijk te communiceren.

Previous Story

Non-Financial Reporting Directive

Next Story

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Latest from CSRD-terminologie

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese…

EU Green Deal

De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU)…