//

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) is een internationale werkgroep die is opgericht door de Financial Stability Board (FSB), een internationaal orgaan voor financiële stabiliteit. Het doel van de TCFD is om transparantie te bevorderen met betrekking tot klimaatgerelateerde financiële risico’s en kansen. De TCFD heeft richtlijnen opgesteld waarmee organisaties, zowel bedrijven als financiële instellingen, klimaatgerelateerde informatie kunnen rapporteren en integreren in hun financiële verslaglegging en besluitvormingsprocessen.

Enkele kernpunten van de TCFD-richtlijnen zijn:

  1. Governance: Organisaties worden aangemoedigd om klimaatgerelateerde governancestructuren vast te stellen, wat inhoudt dat het bestuur van een organisatie de verantwoordelijkheid neemt voor het begrijpen en beheren van klimaatgerelateerde risico’s en kansen.

  2. Strategie: Organisaties moeten informatie verstrekken over hun klimaatgerelateerde strategieën, waaronder de integratie van klimaatoverwegingen in hun bedrijfsplannen en de langetermijnimpact op hun activiteiten.

  3. Risicobeheer: Organisaties moeten klimaatgerelateerde risico’s identificeren, evalueren en beheren, evenals de mogelijkheden die klimaatverandering kan bieden.

  4. Metrieken en Doelen: Organisaties worden aangemoedigd om specifieke metrieken en doelen vast te stellen voor het meten van klimaatgerelateerde prestaties en de voortgang naar klimaatdoelstellingen.

  5. Rapportage: Organisaties moeten klimaatgerelateerde informatie opnemen in hun financiële verslaggeving, inclusief de impact op activa, passiva, inkomsten en kosten.

Het doel van de TCFD-richtlijnen is om investeerders en andere belanghebbenden te voorzien van relevante informatie over klimaatgerelateerde financiële risico’s en kansen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en investeringen kunnen richten op bedrijven die effectief omgaan met deze uitdagingen. De TCFD heeft wereldwijd erkenning gekregen en wordt ondersteund door veel grote financiële instellingen en bedrijven die streven naar meer transparantie en actie met betrekking tot klimaatverandering en financiële duurzaamheid.

Previous Story

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Next Story

Het vroegtijdig voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive

Latest from CSRD Insights

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…