//

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs), ook wel bekend als de Global Goals, zijn een reeks universele doelstellingen die zijn aangenomen door de Verenigde Naties om een betere toekomst voor iedereen te bevorderen. Ze werden officieel aangenomen in september 2015 als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. De SDGs zijn van toepassing op alle landen en richten zich op een breed scala van mondiale uitdagingen, waaronder armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, gendergelijkheid, schoon water, schone energie, klimaatactie, vrede en rechtvaardigheid, en meer.

Er zijn 17 SDGs met in totaal 169 subdoelstellingen. Hier zijn de 17 hoofddoelstellingen:

 1. Geen armoede: Armoede in al haar vormen en overal beëindigen.

 2. Geen honger: Honger beëindigen, voedselzekerheid en voeding verbeteren en duurzame landbouw bevorderen.

 3. Gezondheid en welzijn: Een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden bevorderen.

 4. Kwaliteitsonderwijs: Inclusief, gelijkwaardig en kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren mogelijk maken voor iedereen.

 5. Gendergelijkheid: Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes empowerment geven.

 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen: Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen bereiken.

 7. Betaalbare en duurzame energie: Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen waarborgen.

 8. Eerlijk werk en economische groei: Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen bevorderen.

 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren.

 10. Ongelijkheidsvermindering: Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen.

 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Veilige, veerkrachtige en duurzame steden en menselijke nederzettingen voor iedereen opbouwen.

 12. Verantwoorde consumptie en productie: Duurzame consumptie en productie bevorderen.

 13. Klimaatactie: Dringende actie ondernemen om klimaatverandering en haar gevolgen te bestrijden.

 14. Leven onder water: Het behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling waarborgen.

 15. Leven op het land: Het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen op het land, duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming, stoppen van bodemdegradatie en verlies van biodiversiteit.

 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten: Vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot justitie voor iedereen waarborgen en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen.

 17. Partnerschappen voor de doelen: Implementatiemiddelen versterken en het mondiale partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren.

De SDGs dienen als blauwdruk voor een betere toekomst en vragen om samenwerking op mondiaal niveau, waarbij overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuen betrokken zijn om deze doelstellingen te bereiken tegen 2030. Ze vormen een leidraad voor het aanpakken van enkele van ’s werelds meest dringende uitdagingen en het creëren van een meer rechtvaardige en duurzame wereld voor toekomstige generaties.

Previous Story

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van uw medewerkers

Next Story

Het waarmaken van de Green Deal

Latest from ESG

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…