/

ESG-rapportage

ESG-rapportage, ook bekend als Environmental, Social, and Governance-rapportage, is het proces waarbij organisaties informatie verstrekken over hun prestaties op het gebied van milieubehoud (Environmental), sociale verantwoordelijkheid (Social) en bestuur en bedrijfspraktijken (Governance). Deze rapportage stelt stakeholders in staat om inzicht te krijgen in hoe een organisatie omgaat met duurzaamheidskwesties en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van ESG-rapportage:

  1. Milieu (Environmental): Dit omvat de impact van een organisatie op het milieu. Het kan gaan om het meten en rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, waterverbruik, afvalbeheer en andere milieugerelateerde activiteiten.

  2. Sociaal (Social): Hier gaat het om de sociale verantwoordelijkheid van een organisatie, zoals arbeidspraktijken, arbeidsrechten, diversiteit en inclusie, gezondheid en veiligheid op de werkplek, en de impact van de activiteiten van de organisatie op de gemeenschappen waarin ze actief is.

  3. Governance: Dit heeft betrekking op de bestuursstructuur en bedrijfspraktijken van een organisatie. Het omvat zaken als transparantie, ethische gedragscodes, beloningen voor leidinggevenden, onafhankelijkheid van bestuurders en de bescherming van de rechten van aandeelhouders.

  4. Rapportage en Openbaarmaking: Organisaties moeten hun ESG-prestaties op een gestructureerde en begrijpelijke manier rapporteren aan belanghebbenden, zoals investeerders, klanten en toezichthouders. Dit omvat het gebruik van gestandaardiseerde rapportagekaders en openbaarmaking van relevante informatie.

  5. Stakeholderbetrokkenheid: Het betrekken van belanghebbenden bij het ESG-rapportageproces is essentieel. Dit kan onder meer enquêtes, consultaties en betrokkenheidsbijeenkomsten omvatten om inzichten te verzamelen en prioriteiten te identificeren.

  6. Compliance: Organisaties moeten voldoen aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot ESG-rapportage. Dit omvat mogelijk nationale rapportagevereisten en internationale normen zoals die van de Global Reporting Initiative (GRI) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

  7. Materialiteit: Het identificeren van materiële ESG-kwesties is cruciaal. Organisaties moeten bepalen welke kwesties het meest relevant zijn voor hun bedrijf en rapporteren over de impact en beheersing ervan.

ESG-rapportage wordt steeds belangrijker voor organisaties, investeerders en het bredere publiek, aangezien duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds prominentere onderwerpen worden in zakelijke besluitvorming. Het kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen, het aantrekken van duurzame investeringen en het bevorderen van positieve sociale en milieuprestaties.

Previous Story

Bereid je voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Next Story

Towards Netto Zero

Latest from ESG

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…