/

Non-Financial Reporting Directive

De Niet-Financiële Rapporteringsrichtlijn (Non-Financial Reporting Directive of NFRD) is een EU-richtlijn die bepaalt dat grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven verslag moeten uitbrengen over niet-financiële informatie. Deze informatie heeft betrekking op aspecten zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, mensenrechten, corruptiebestrijding en diversiteit binnen het…

Lees verder
/

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese wetgeving die tot doel heeft een gemeenschappelijke classificatie te verschaffen voor welke economische activiteiten als milieuvriendelijk of "groen" kunnen worden beschouwd. De EU-taxonomie is ontwikkeld als…

Lees verder