/

Corporate Sustainability Reporting Directive

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese verordening die tot doel heeft de duurzaamheidsrapportage door grote beursgenoteerde en andere grote ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) te verbeteren en te harmoniseren. De CSRD is bedoeld om de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie te vergroten, zodat investeerders, beleidsmakers en belanghebbenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

Enkele belangrijke kenmerken en doelstellingen van de CSRD zijn:

  1. Uitbreiding van de rapportageverplichtingen: De CSRD breidt de rapportageverplichtingen uit naar meer organisaties dan de vorige richtlijn, de niet-financiële rapportagerichtlijn (NFRD). Het zal ook van toepassing zijn op grote niet-beursgenoteerde ondernemingen en organisaties van publiek belang (OPI’s) die als zodanig zijn aangewezen door de lidstaten.

  2. Harmonisatie van rapportagevereisten: De CSRD beoogt gemeenschappelijke rapportagevereisten vast te stellen, inclusief de verplichting om te rapporteren over een breed scala van duurzaamheidskwesties, zoals milieuprestaties, sociale impact en governancepraktijken. Dit zal zorgen voor meer consistentie en vergelijkbaarheid in de gerapporteerde informatie.

  3. Digitale rapportage: De CSRD legt de nadruk op digitale rapportage en stelt eisen aan de presentatie van duurzaamheidsinformatie in digitale rapporten, zodat de informatie gemakkelijker toegankelijk is voor het publiek.

  4. Versterkte assurance (zekerheid): Het voorstel bevat ook bepalingen met betrekking tot versterkte assurancevereisten, wat betekent dat er zekerheid moet worden geboden over bepaalde duurzaamheidsinformatie.

De CSRD is bedoeld om in de plaats te komen van de NFRD en zal naar verwachting bijdragen aan meer transparantie en verantwoording op het gebied van duurzaamheid binnen de EU. Het zal organisaties aanmoedigen om duurzaamheidsfactoren serieus te nemen en zal stakeholders voorzien van meer betrouwbare informatie om beslissingen te ondersteunen die rekening houden met de langetermijnimpact van bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij. Het wetgevingsproces voor de CSRD is aan de gang, en de definitieve tekst en implementatiedetails kunnen variëren naargelang de goedkeuring door de EU-instellingen.

Previous Story

Red, blue & purple teaming en ransomware resilience

Next Story

EU Green Deal

Latest from CSRD-terminologie

EU-taxonomie

De EU-taxonomie, voluit de EU-verordening betreffende de vaststelling van een EU-taxonomie voor milieuduurzaamheid, is een Europese…

EU Green Deal

De Europese Green Deal (Europese Groene Deal) is een ambitieus beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU)…