Nieuwe verruiming vrije advocaat keuze

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben een rechtsbijstandsverzekering. Veel rechtsbijstandsverzekeraars hanteren als uitgangspunt dat een verzekerde wordt geholpen door één van de juristen of advocaten die bij hen in dienst zijn. Op het moment dat een gerechtelijke procedure gestart dient te worden of tegen…

Lees verder

ECLI:NL:CBB:2017:233

Taxivergunning: besluit tot intrekking Amsterdamse Taxxxivergunning na schorsing tot TTO. Onjuiste wettelijke grondslag. Geen toepassing bestuurlijke lus. Vernietiging bestreden besluit.…

Lees verder