Kredietvormen

Kort Krediet

/

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij door de zakelijke klant onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. (ex art. 26 lid 1 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

Read More

Zakelijke Overige Financiële Verplichtingen

/

Onder zakelijke overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een betalingsverplichting voor de consument als gevolg van een overeenkomst met een rechtspersoon; (b) een betalingsverplichting voor de consument als bedoeld in artikel 1 sub d van de definitie van overeenkomst; (c) een geldbedrag verstrekt op grond van de Regeling Borgstelling MKB Kredieten dan wel de Regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten (ex art. 25 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Zakelijk Krediet

/

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: (a) een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) de mogelijkheid wordt geboden om een roerende zaak te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een roerende zaak of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (d) op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of (e) de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een roerende zaak of een dienst verleent, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden (ex art. 24 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Operational Lease

/

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een (personen)auto te gebruiken en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (ex art. 22 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Restschuld Hypothecair Krediet

/

Er is sprake van een restschuld op een hypothecair krediet eigen woning als de consument na verkoop (uitwinning) van het onderpand (zekerheid) als bedoeld in artikel 19 lid 1 van dit Reglement een restant schuld aan de zakelijke klant heeft (ex art. 21 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Hypothecair Krediet Overige Onroerende Zaken

/

Een hypothecaire kredietovereenkomst overige onroerende zaken is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen van of voor het verbouwen van een onroerende zaak niet zijnde de eigen woning. De consument geeft de onroerende zaak als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de onroerende zaak te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 20 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Hypothecair Krediet Eigen Woning

/

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Doorlopend Krediet

/

Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of B: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een goed (roerende zaak) of een dienst te verlenen, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden. (ex art. 17 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More

Aflopend Krediet

/

Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: (a) aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een goed (roerende zaak) te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) voor de consument aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een goed (roerende zaak) of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (art. 16 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Read More