/

Hypothecair Krediet Overige Onroerende Zaken

Een hypothecaire kredietovereenkomst overige onroerende zaken is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen van of voor het verbouwen van een onroerende zaak niet zijnde de eigen woning. De consument geeft de onroerende zaak als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de onroerende zaak te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 20 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt bij het aangaan van de hypothecaire kredietovereenkomst het bedrag en de looptijd waarbinnen de consument aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen (ex art. 20 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Het totaal door de consument te betalen bedrag (hoofdsom) is het bedrag dat initieel aan de consument is verstrekt (ex art. 20 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een hypothecaire kredietovereenkomst overige onroerende zaken bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te melden bij een kredietbedrag van meer dan € 250,- (ex art. 20 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Hypothecair Krediet Eigen Woning

Next Story

Restschuld Hypothecair Krediet

Latest from BKR | Kredietvormen

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en…

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep…

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid…