/

Restschuld Hypothecair Krediet

Er is sprake van een restschuld op een hypothecair krediet eigen woning als de consument na verkoop (uitwinning) van het onderpand (zekerheid) als bedoeld in artikel 19 lid 1 van dit Reglement een restant schuld aan de zakelijke klant heeft (ex art. 21 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een restschuld hypothecaire krediet met NHG (RN) is een restschuld voortvloeiend uit een hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning is gemaakt. Een restschuld hypothecair krediet (RH) is een restschuld voortvloeiend uit een hypothecair krediet zonder NHG (ex art. 21 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt bij het ontstaan van de restschuld het totaal door de consument te betalen bedrag en de looptijd waarbinnen de consument aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen (ex art. 21 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Het totaal door de consument te betalen bedrag is de restant schuld voortvloeiend uit het hypothecair krediet die de consument aan de zakelijke klant verschuldigd is op het moment van het passeren van de akte van verkoop van het onderpand (transportakte) bij de notaris (ex art. 21 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Bij het vaststellen van het totaal door de consument te betalen bedrag wordt rekening gehouden met: (a) de aan het hypothecair krediet gekoppelde opgebouwde tegoed van de (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek; (b) de uitkering uit de aan het hypothecair krediet verpande levensverzekering (ex art. 21 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een restschuld bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te melden bij een restschuld van meer dan € 250, – (ex art. 21 lid 6 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Hypothecair Krediet Overige Onroerende Zaken

Next Story

Operational Lease

Latest from BKR | Kredietvormen

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en…

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep…

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid…