Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf: (a) een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (b) de mogelijkheid wordt geboden om een roerende zaak te gebruiken of aan hem een dienst wordt verleend en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (c) aan een derde een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt voor het gebruik van een roerende zaak of het verlenen van een dienst en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (d) op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of (e) de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een roerende zaak of een dienst verleent, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden (ex art. 24 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt bij het aangaan van de overeenkomst geen kredietbedrag. De zakelijke klant meldt de looptijd van de overeenkomst indien bij het aangaan van de overeenkomst een einddatum is overeengekomen (ex art. 24 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een zakelijk krediet bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te melden bij een kredietbedrag van meer dan € 1.000, -. Bij een aflopende krediet is het kredietbedrag het totaal door de consument te betalen bedrag (bruto kredietbedrag) dat gelijk is aan het verstrekte netto kredietbedrag vermeerderd met de rente en kosten van het krediet. Bij een doorlopend krediet is het kredietbedrag de kredietlimiet (ex art. 24 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Overige Financiële Verplichtingen

Next Story

Zakelijke Overige Financiële Verplichtingen

Latest from BKR | Kredietvormen

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en…

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid…