/

Zakelijke Overige Financiële Verplichtingen

Onder zakelijke overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een betalingsverplichting voor de consument als gevolg van een overeenkomst met een rechtspersoon; (b) een betalingsverplichting voor de consument als bedoeld in artikel 1 sub d van de definitie van overeenkomst; (c) een geldbedrag verstrekt op grond van de Regeling Borgstelling MKB Kredieten dan wel de Regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten (ex art. 25 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een zakelijke overige financiële verplichting is een overeenkomst niet zijnde een overeenkomst als bedoeld in artikelen 15 li d 2 sub a (ex art. 25 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een betalingsverplichting voor een consument als gevolg van een overeenkomst met een rechtspersoon wordt gemeld als de rechtspersoon niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de consument op grond van de wet en/of overeenkomst persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de betalingsverplichtingen. De melding vindt pas plaats, nadat de consument door de zakelijke klant hierop is aangesproken en deze de betalingsverplichting niet voldoet (ex art. 25 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Een betalingsverplichting voor een consument als gevolg van een overeenkomst met een onderneming als bedoeld in artikel 1 sub d waarbij hij zelf geen partij is, wordt gemeld als de onderneming niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de consument op grond van de wet/of overeenkomst persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de betalingsverplichtingen. De melding vindt pas plaats, nadat de consument door de zakelijke klant hierop is aangesproken en de betalingsverplichtingen niet voldoet. Is de consument zelf partij bij een overeenkomst, dan wordt de verplichting onder de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2 sub a gemeld (ex art. 25 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Het geldbedrag verstrekt op grond van de Regeling Borgtocht MKB Kredieten wordt gemeld, indien de consument die persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk is niet (meer) aan zijn betalingsverplichtingen aan de zakelijke klant voldoet en de zakelijke klant de Nederlandse Staat op grond van de Regeling om betaling heeft verzocht. Onder borg wordt verstaan een derde die zich in de kredietovereenkomst persoonlijk (hoofdelijk) heeft mee verbonden voor het nakomen van de betalingsverplichtingen uit de kredietovereenkomst. De zakelijke klant is niet verplicht om een vooraankondiging achterstandsmelding als bedoeld in artikel 39 lid 2 van dit Reglement aan de consument te sturen (ex art. 25 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De overeenkomst waarbij de consument zich tot borg heeft gesteld wordt geregistreerd, indien de consument door de zakelijke klant formeel om betaling is verzocht, maar vervolgens niet binnen de gestelde termijn betaalt. De zakelijke klant is verplicht de vooraankondiging achterstandsmelding te sturen (ex art. 25 lid 6 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt alleen negatieve betalingservaringen (achterstand en/of bijzonderheden) zonder vermelding van contractbedragen (ex art. 25 lid 7 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Zakelijk Krediet

Next Story

Kort Krediet

Latest from BKR | Kredietvormen

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en…

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep…

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid…