Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en met één (1) maand waarbij door de zakelijke klant meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht; (b) met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij door de zakelijke klant onbetekenende kosten in rekening worden gebracht. (ex art. 26 lid 1 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

De artikelen 9 tot en met 25 zijn niet van toepassing op kortlopende kredietovereenkomsten als bedoeld in lid 1 sub a.
(ex art. 26 lid 2 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

Het Bestuur kan besluiten om ten aanzien van kredietovereenkomsten als bedoel d in lid 1 sub b een ontheffing te verlenen. Het Bestuur legt een ontheffing vast in een bestuursbesluit. (ex art. 26 lid 3 Algemeen Reglement (versie januari 2021)).

Previous Story

Zakelijke Overige Financiële Verplichtingen

Next Story

Aan wie verstrekt Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) persoonsgegevens?

Latest from BKR | Kredietvormen

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep…

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid…