/

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

De organisatie kiest ervoor om een eerder gekozen verslaggevingsstelsel te wijzigen. Eén of meer grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn anders dan die welke bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening zijn gebruikt. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft (de verwerkingswijze van) stelselwijzigingen uitgewerkt in Richtlijn 140.

Previous Story

Schattingen (hoofdstuk 10)

Next Story

Toezichthoudend orgaan

Latest from Definities en Uitleg

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden…

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige…

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere…

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij…

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in…