/

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

De organisatie kiest ervoor om een eerder gekozen verslaggevingsstelsel te wijzigen. Eén of meer grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn anders dan die welke bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening zijn gebruikt. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft (de verwerkingswijze van) stelselwijzigingen uitgewerkt in Richtlijn 140.

Previous Story

Schattingen (hoofdstuk 10)

Next Story

Toezichthoudend orgaan

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…