/

Schattingen (hoofdstuk 10)

De organisatie schat de omvang van bijvoorbeeld een post in de jaarrekening zo goed moge lijk bepaald, rekening houdende met alle beschikbare relevante informatie. Als gevolg van onzekerheden zijn schattingen noodzakelijk. Het kan nodig zijn om een eerder gedane schatting te herzien. Dit kan noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de omstandigheden waarop de schatting is gebaseerd of het beschikbaar komen van nieuwe informatie. Er is dan sprake van een schattingswijziging. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft (de verwerkingswijze van) schat tingswijzigingen uitgewerkt in Richtlijn 145.

Previous Story

Privacywetgeving

Next Story

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…