/

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. In deze brochure wordt met governance orgaan het toezichthoudend orgaan van een organisatie bedoeld, ongeacht de benaming. In de praktijk komen ook andere verschijningsvormen van organen voor die óf een andere rol hebben óf anders of niet zijn geformaliseerd. Bijvoorbeeld de Raad van Advies, dat geen (formeel) toezichthoudend orgaan is maar een advies- of klankbordfunctie heeft, aandeelhouders of een selectie daarvan (bijvoorbeeld bestuurders van een stichting administratiekantoor) of andere verschijningsvormen. Het voert voor deze brochure te ver om voor dergelijke afwijkende organen separate aanbevelingen uit te werken. Wij bevelen deze organisaties aan de aanbevelingen naar eigen inzicht in te passen binnen de organisaties.

Previous Story

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

Next Story

Tone at the top

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…