/

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. In deze brochure wordt met governance orgaan het toezichthoudend orgaan van een organisatie bedoeld, ongeacht de benaming. In de praktijk komen ook andere verschijningsvormen van organen voor die óf een andere rol hebben óf anders of niet zijn geformaliseerd. Bijvoorbeeld de Raad van Advies, dat geen (formeel) toezichthoudend orgaan is maar een advies- of klankbordfunctie heeft, aandeelhouders of een selectie daarvan (bijvoorbeeld bestuurders van een stichting administratiekantoor) of andere verschijningsvormen. Het voert voor deze brochure te ver om voor dergelijke afwijkende organen separate aanbevelingen uit te werken. Wij bevelen deze organisaties aan de aanbevelingen naar eigen inzicht in te passen binnen de organisaties.

Previous Story

Stelselwijzigingen (hoofdstuk 10)

Next Story

Tone at the top

Latest from Definities en Uitleg

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden…

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige…

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere…

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij…

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in…