/

Hypothecair Krediet Eigen Woning

Een hypothecaire kredietovereenkomst eigen woning is een overeenkomst waarbij de zakelijke klant aan de consument een geldbedrag verstrekt voor het aankopen of verbouwen van een woning. De consument geeft zijn eigen woning als onderpand (zekerheid) aan de zakelijk klant, waarbij de zakelijke klant het recht heeft om de woning te verkopen als de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet (ex art. 19 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt alleen negatieve betalingservaringen (achterstand en/of bijzonderheden) en wel zonder vermelding van het bedrag bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) (ex art. 19 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Doorlopend Krediet

Next Story

Hypothecair Krediet Overige Onroerende Zaken

Latest from Knowledge Sharing

Deelnemen via Telehoren

Verdachten kunnen op alle DJI-locaties op afstand worden gehoord in raadkamer of zittingszaal. In verband met beperkte capaciteit

Deelnemen via CMS

U kunt op alle (mobiele) apparaten deelnemen aan een online zitting via Cisco Meeting Server (CMS).