Een doorlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: A: de consument op verschillende tijdstippen geldbedragen kan opnemen, maar waarbij de opgenomen bedragen (uitstaand saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden; of B: de zakelijke klant of een derde aan de consument op verschillende tijdstippen de mogelijkheid biedt tot het gebruik van een goed (roerende zaak) of een dienst te verlenen, waarbij de opgenomen bedragen (uitstaande saldo) het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) niet mogen overschrijden. (ex art. 17 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Binnen het vastgesteld totaal kredietbedrag (kredietlimiet) kan de consument herhaaldelijk bedragen opnemen en moet de consument één of meer betalingen aan de zakelijke klant doen. Er kan sprake zijn van een vaste of variërende maandelijkse betaling (ex art. 17 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een doorlopende krediet bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te melden bij een kredietlimiet van meer dan € 250,- (ex art. 17 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Bij een doorlopend krediet moeten wijzigingen in de kredietlimiet worden gemeld wanneer de nieuwe kredietlimiet € 250,- of meer afwijkt van de eerder gemelde kredietlimiet. Wijzigingen in de kredietlimiet mogen worden gemeld wanneer de nieuwe kredietlimiet minder dan € 250,- afwijkt van de eerder gemelde kredietlimiet (ex art. 17 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Aflopend Krediet

Next Story

Hypothecair Krediet Eigen Woning

Latest from BKR | Kredietvormen

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en…

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep…

Operational Lease

Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid…