Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om een (personen)auto te gebruiken en waarbij de consument gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen (ex art. 22 lid 1 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant meldt bij het aangaan van de overeenkomst het bedrag en de looptijd waarbinnen de consument aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen (ex art. 22 lid 2 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Het bedrag is het totaal door de consument te betalen bedrag verminderd met een periodiek vastgestelde afslag voor servicekosten (ex art. 22 lid 3 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

De zakelijke klant is verplicht een operational autoleaseovereenkomst te melden bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) bij een bedrag van meer dan € 250,- (ex art. 22 lid 4 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Bij een operational autoleaseovereenkomst moeten wijzigingen in het bedrag worden gemeld wanneer het nieuwe bedrag € 250,- of meer afwijkt van het eerder gemelde bedrag. Wijzigingen in het bedrag mogen worden gemeld wanneer het bedrag minder dan € 250,- afwijkt van het eerder gemelde bedrag (ex art. 22 lid 5 Algemeen Reglement CKI (versie januari 2021)).

Previous Story

Restschuld Hypothecair Krediet

Next Story

Overige Financiële Verplichtingen

Latest from BKR | Kredietvormen

Kort Krediet

Een kortlopende kredietovereenkomst is een overeenkomst van geldkrediet of goederenkrediet: (a) met een looptijd tot en…

Zakelijk Krediet

Een zakelijke kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan de consument in de uitoefening van zijn beroep…