/

De taakomschrijving van de DST

De DST heeft de bevoegdheid tot opsporing, verijdeling dan wel te bestrijding van activiteiten, die plaatsvinden binnen het territorium van de Franse Republiek, die geïnspireerd worden, verband houden met of ondersteund worden door een Vreemde mogendheid, en die naar hen aard de veiligheid van de Franse Republiek bedreigen (art. 1, 1ste alinea Decreet van 22 december 1982[1] (D-1982)).[2] Ter uitvoering van deze bevoegdheid kent de DST een vijftal missies. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste missies a) De Contra – spionage, b) De Missies tegen Terroristische activiteiten, en c) De strijd tegen de ontwikkeling van nucleaire, bacteriologische – en chemische wapens.[3]


[1] Décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de la direction de la surveillance du territoire.

[2] Direction de Surveillance du Territoire, bron: www.interieur.gouv.fr; DST Direction de la Surveillance du Territoire, bron: www.chez.com/boigien/secret/France/dst/dst.htm

[3] Direction de Surveillance du Territoire, op. cit.; DST Direction de la Surveillance du Territoire, op. cit.

Previous Story

De taakomschrijving van de DCRG

Next Story

De taakomschrijving van de DCPJ

Latest from Counter Terrorism