/

De taakomschrijving van de DCPJ

De DCPJ, de belangrijkste Franse Binnenlandse Veiligheidsdienst, die ook wel het publieke gezicht van de DST genoemd wordt[1], is opgebouwd uit vier sub-directoraten. Met het oog op de terrorismebestrijding zijn de belangrijkste sub-directoraten: a) Het Sub-directoraat Politie Techniek en Wetenschap, b) Het Sub-directoraat inzake Criminele vergrijpen, en c) Het Sub-directoraat inzake externe connecties.[2] Het Sub-directoraat Politie Techniek en Wetenschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van identificatietechnieken, de verwerking van grote politiegegevens (vingerafdrukgegevens, straf-processuele informatie en gegevens omtrent gezochte personen), het reproduceren van onderzoeksresultaten om uitgezonden te worden, en de coördinatie van het management van vijf wetenschappelijke politielaboratoria, gevestigd in Parijs, Lille, Lyon, Marseille en Toulouse.[3] Het Sub-directoraat inzake Criminele vergrijpen omvat de Centrale Bureaus, die strijden tegen o.a. de handel in wapens, explosieve materialen en nucleaire –  en chemische substanties. Het omvat eveneens de Nationale Brigades die strijden tegen Terrorisme en Moordenaars.[4] Het Sub-directoraat inzake Externe Connecties houdt zich o.a. bezig met internationale operaties (Europol, Schengen, Interpol).[5]


[1] Direction Centrale de la Police Judiciaire, bron: www.interieur.gouv.fr

[2] Stéfani, G., G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure Pénale, op. cit., p. 279ev ; Direction Centrale de la Police Judiciaire, op. cit.

[3] Direction Centrale de la Police Judiciaire, op. cit.

[4] Stéfani, G., G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure Pénale, op. cit., p. 279ev; Direction Centrale de la Police Judiciaire, op. cit.; DCPJ Direction Centrale de la Police Judiciaire, bron: www.fas.org/irp/world/France/intérieur/dcpj/index.html  

[5] DCPJ Direction Centrale de la Police Judiciaire, op. cit.

Previous Story

De taakomschrijving van de DST

Next Story

De taakomschrijving van de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder

Latest from Counter Terrorism